Doradca podatkowy online

Prowadzenie własnej firmy, lub indywidualnej działalności gospodarczej wymaga sporo wiedzy cierpliwości i pochłania mnóstwo czasu. W tej sytuacji z pewnością potrzebujesz szybkiej i rzetelnej porady w kwestii podatków, księgowości, lub inwestycji. Jeśli nie masz czasu na bezpośrednie spotkanie, najlepiej będzie skorzystać z porady online.

Doradca podatkowy, zawód zaufania publicznego, powołany został ustawowo 5 lipca 1996r. Wszystkie czynności związane z doradztwem podatkowym określone ustawą mogą być wykonywane przez:

 • Osoby fizyczne, które znajdują się na liście doradców podatkowych, którą prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
 • Osoby prawne, wpisane przez właściwego ministra, do rejestru osób prawnych uprawnionych do świadczenia usług w zakresie doradztwa podatkowego.

Kim jest doradca podatkowy

Kandydat na doradcę podatkowego musi posiadać wyższe wykształcenie, pełnię praw obywatelskich i zdolność do wykonywania czynności prawnych. Uprawnienia zawodowe uzyskuje po zdaniu egzaminu państwowego, wpisu na listę doradców podatkowych i złożeniu ślubowania. Egzamin przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. Zakresem egzaminu objęte są zagadnienia prawa podatkowego, dewizowego, karno skarbowego, a także postępowanie przed organami administracji państwowej sądami administracyjnymi, oraz organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej. Egzamin jest trudny i składa się z części pisemnej, w której trakcie kandydat sporządza pismo stanowiące środek zaskarżenia, oraz ustnej, podczas której kandydat odpowiada na 10 pytań. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdaje przeciętnie 20-30% przystępujących.

Na czym polega doradztwo podatkowe online

Doradztwo podatkowe online wykorzystuje współczesne technologie elektroniczne, głównie ułatwiające komunikację między ludźmi. W grę wchodzą telefony, e-maile, komunikatory tekstowe i dźwiękowe i bardzo wiele innych możliwości związanych z techniką komputerową. Doradca kontaktuję się z klientem online i tą drogą wykonuje czynności. Ich zakres jest taki sam jak w biurze, w kontakcie rzeczywistym. A głównie polega na:

 • Wszelkiego rodzaju konsultacjach podatkowych, udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania, sugestie dotyczące postępowania.
 • Wykonywaniu deklaracji i zeznań podatkowych, wypełnianie wszelkiego rodzaju formularzy i wysyłanie ich w imieniu klienta do właściwego urzędu.
 • Udzielaniu opinii i wyjaśnianiu niezrozumiałych kwestii prawa finansowego.
 • Wyjaśnianie niezrozumiałych pism urzędów skarbowych i udzielanie odpowiedzi na nie.
 • Przeprowadzaniu audytu podatkowego.
 • Odpowiedzi na prośbę o interpretację prawa podatkowego.
 • Rejestracji celów podatkowych.

Dodatkowo doradca podatkowy online może prowadzić działalność w zakresie księgowości online i szkoleń dla innych firm. Polegają one na:

 • Prowadzeniu ksiąg rachunkowych klienta za pomocą dedykowanej aplikacji księgowej.
 • Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu, oraz ich przechowywanie.
 • Możliwość zapłacenia podatków za pomocą aplikacji internetowej.
 • Udzielaniu informacji na temat aktualnych wysokości zobowiązań podatkowych klienta.
 • Przeprowadzaniu szkoleń w zakresie spółek z o.o.
 • Pomoc w procesie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Pomoc w organizacji rekrutacji na stanowisko księgowego.
 • Szkolenie z zakresu samodzielnego prowadzenia księgowości.
 • Analizy inwestycji pod względem podatków.

Doradca podatkowy online, dlaczego warto skorzystać

Prawo podatkowe to prawdziwa dżungla skomplikowanych i często zmieniających się przepisów, nie tylko w naszym kraju. Odnalezienie się w tym gąszczu często przerasta możliwości zwykłego śmiertelnika. W roku 1989 obowiązek rozliczania podatku został nałożony na obywateli i firmy. Do tego czasu spoczywał na administracji podatkowej państwa. W konsekwencji oznacza to, że każdy osobiście odpowiada za stosowanie się do postanowień prawa podatkowego. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej skomplikowało całą sprawę, wnosząc jednak nowe możliwości. O tym wszystkim można rozmawiać z doradcą podatkowym online. Daje to gwarancję bezpieczeństwa prowadzonej firmy od strony rozliczeń podatkowych. Prawo podatkowe podlega różnym interpretacjom i częstym zmianom, dlatego pomocy udzieli Ci doradca podatkowy online. Jednocześnie, doradca podatkowy online podaje swój numer wpisu na listę doradców i podpisuje się na dokumencie, co stanowi gwarancję odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, w razie pomyłki. Deklaracje i zeznania podatkowe powinny być przechowywane przez wymagane przez urząd skarbowy 5 lat.

Więcej informacji uzyskasz na tej stronie internetowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here