Praca Ile wynoszą wpłaty na PFRON i jak ich dokonywać?

Ile wynoszą wpłaty na PFRON i jak ich dokonywać?

-

Wpłaty na PFRON przedsiębiorca uiszcza w wysokości stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych1. Powyższe wyliczenie należy przeprowadzić według wzoru wyprowadzonego z przepisu prawa:

K PFRON= 0,4065 × PW × (ZO × 0,06 – ZN), gdzie:

0, 4065 – wskaźnik wskazany w ustawie (40,65%)
PW – wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
ZO – zatrudnienie ogółem u określonego pracodawcy (które mnożone jest przez wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszący 6%)
ZN – ilość rzeczywiście zatrudnianych przez pracodawcę osób niepełnosprawnych

Na potrzeby powyższego wzoru należy wskazać na interpretację niektórych pojęć ustawowych i uwzględnić wyjątki przewidziane w ustawie w zakresie podmiotów zobowiązanych do dokonywania wpłat na PFRON.

Nie wszyscy pracodawcy, nawet jeżeli spełniają warunki dla podmiotów zobowiązanych do dokonania wpłat, muszą ich dokonywać. Od dokonywania wpłat na Fundusz zwolnione są:

publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, niedziałające w celu osiągnięcia zysku (np. fundacje, stowarzyszenia), których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi2
zakłady pracy w likwidacji lub zakłady pracy, co do których ogłoszono upadłość3
placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne
– przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza 6%

Pracodawca obliczając kwotę zobowiązania, jaką musi wpłacić na PFRON, nie może doliczyć jako „osoby niepełnosprawne zatrudnione” pracowników, którzy:

– zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
– przebywają na urlopie wychowawczym
– uczestników Ochotniczych Hufców Pracy
– nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego
– przebywających na bezpłatnym urlopie4

Pracodawcy, którzy nie podlegają zwolnieniu (gdyż nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%), dokonują wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu. Rozliczenie należności (kwoty wpłaty) odbywa się co miesiąc. Pracodawca powinien dokonać wpłaty w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty, np. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych za określony miesiąc spadł poniżej 6%. Egzekucja wpłaty odbywa się na podstawie tytuł wykonawczego wystawionego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wraz z dokonaniem wpłaty pracodawca ma obowiązek składać Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych deklaracje miesięczne i roczne odnośnie zatrudniania w zakładzie pracy osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego. Aby móc dokonywać takiej transmisji elektronicznej deklaracji, należy dokonać rejestracji w systemie (gdzie pracodawca założy swoje konto i będzie mógł posługiwać się numerem identyfikacyjnym wygenerowanym przez system). Deklaracja roczna za rok poprzedni powinna zostać złożona do 20 stycznia5.

Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności należności (lub rozłożenie jej na raty) w przypadku uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym. Taką decyzję podejmuje Pełnomocnik uwzględniając możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu.

Co myślicie o składkach na PFRON? Są wystarczające? Podzielcie się swoją opinią!

Art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
Art. 21 ust. 2e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
Art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
Art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
Podstawa prawna: art. 49 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

Zaostrzenie sankcji za rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w założeniu ustawodawcy miało zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy. Zwłaszcza w sektorach takich jak budownictwo czy przetwórstwo przemysłowe i handel najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy (zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym). Sami pracownicy raczej nie przywiązują do tego wagi, gdyż obawiają się sankcji ze strony pracodawcy za zgłoszenie takiego naruszenia.

Jak leczyć sepsę?

Rozważania na temat leczenia sepsy należy rozpocząć od wyjaśnienia, czym właściwie jest sepsa. Wśród wielu osób pokutuje błędne przekonanie, że jest to choroba zakaźna. Nic bardziej mylnego! Sepsa, która kiedyś określana była mianem posocznicy, to pewien zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, która wytworzyła się w związku z toczącym się zakażeniem w organizmie danego człowieka.

Zobacz też

Modne płaszcze na zimę

Każdej jesieni najważniejszą inwestycją w naszej szafie jest płaszcz lub kurtka. Okrycia wierzchnie potrafią kosztować majątek, ale warto w nie zainwestować.

Żwirek silikonowy dla kota – czym różni się od innych żwirków?

Żwirek do kuwet to wbrew pozorom niezwykle istotny element kociej wyprawki. Dziś w sklepach dostępnych kilka różnych typów, każdy...

Na co zwracać uwagę, kupując buty na zimę

Większość sklepów kusi sezonowymi wyprzedażami marek. Warto przyjrzeć się im dokładniej i złowić super perełkę dla siebie. Podpowiadamy, na...

Może Cię zainteresuje: