Praca Jak zwiększyć efektywność pracowników?

Jak zwiększyć efektywność pracowników?

-

Co określa efektywność?

Termin efektywności podejmowany jest przez badaczy różnych dyscyplin. Szczególną rolę efektywność odgrywa w zakresie zarządzania organizacją. Zwiększaniem efektywności pracowników najbardziej są zainteresowani kierownicy i menedżerowie firm, można jednak rozpatrywać także efektywność kierownictwa i całej organizacji. Efektywność jest pojęciem szerszym niż sprawność i skuteczność, które stanowią jej elementy, w oparciu o które dokonuje się analiz efektywności.

Aby być efektywnym należy być zatem i sprawnym i skutecznym. Efektywność można ujmować ex post i ex ante. Efektywność ex post oznacza wyniki określonych działań, natomiast efektywność ex ante ma służyć określeniu przewidywanych rezultatów działań biorąc pod uwagę zaangażowane zasoby.

Czym jest sprawność działań?

Sprawność ma zapewnić zapobieganie chaotyczności i braku uporządkowania działań. Może być aspektem branym pod uwagę przy ocenie efektywności kierownika. Sprawność oznacza „robienie rzeczy we właściwy sposób”. Podczas rozpatrywania sprawności działania bierze się pod uwagę zarówno rezultaty działań, jak i nakłady służące osiągnięciu tych rezultatów.

Sprawność działań ma przejawiać się w minimalizowaniu kosztów w relacji nakładów zużytych do osiągniętych celów. Za miarę sprawności uznaje się: skuteczność, korzystność i ekonomiczność, wszystkie te warunki muszą być spełnione aby można było mówić o sprawności działań. Warto podkreślić, że o sprawności mówi także w kontekście działania w sposób zorganizowany.

Co wyróżnia skuteczność?

Za skuteczne uznaje się działanie, które prowadzi do realizacji przyjętego celu. Skuteczność polega na „robieniu właściwych rzeczy” np. wybieraniu właściwych celów. Za miarę skuteczności można uznać zatem stopień zbliżenia się do celu. Bardzo istotną charakterystyką skuteczności działania, odróżniającą ją od sprawności i efektywności jest brak uwzględniania kosztów niezbędnych do osiągnięcia celu.

Źródła:

[1] Witold Kieżun, Sprawne Zarządzanie Organizacją, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 1997, dostępne w Internecie: http://www.anonimus.com.pl/W.Kiezun.html.

[2] Skuteczność, Encyklopedia Zarządzania, dostępne w Internecie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Skuteczność.

[3] Efektywność, Encyklopedia Zarządzania, dostępne w Internecie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywność.

Macie jeszcze inne pomysły na zwiększenie efektywności pracownika? Podzielcie się nimi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Co grozi za brak dowodu osobistego?

Posiadanie dowodu osobistego jest w naszym kraju obowiązkiem, wynikającym bezpośrednio z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Jak zorganizować zjazd absolwentów?

Po maturze wszyscy obejmujemy się serdecznym uściskiem, życzymy sobie powodzenia w życiu i obiecujemy, że spotkamy się za 5 lat. Studia mijają jak z bicza trzasnął, potencjalny termin zjazdu absolwentów wybija niczym północ w Sylwestra, a tu nic. Okazuje się, że organizacja może przerosnąć plany. Jak temu zapobiec?

Zobacz też

Łazienka w stylu rustykalnym – aranżacje

Styl rustykalny mimo zamiłowania do dużej ilości elementów znajdujących się we wnętrzu, lubi proste ich formy i tradycję. Ma dziać się dużo, ale nieskomplikowanie.

O czym pamiętać, kupują nowy wężyk do fajki wodnej?

Elastyczne wężyki do shishy odpowiadają za komfort palenia, a po części również za zapach dymu. Jeśli wybierzesz model, który...

Pompa próżniowa – jak wybrać, montować i eksploatować?

Coraz częściej zdarza się, że nawet we własnych domach i mieszkaniach montujemy systemy klimatyzacji. Oczywiście w prywatnych obiektach są...

Może Cię zainteresuje: