Praca Praktyki studenckie na podstawie skierowania z uczelni

Praktyki studenckie na podstawie skierowania z uczelni

-

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie studenckich praktyk zawodowych władze uczelni wyższej mają możliwość zawierania porozumienia o prowadzeniu praktyk z podmiotami gospodarczymi, organami administracji państwowej, organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, rolnikami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne, placówkami służby zdrowia lub innymi jednostkami organizacyjnymi. Formę, miejsce i czas trwania praktyki określają, zależnie od decyzji rektora, rady wydziałów lub dziekani, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studenckiego.

W praktyce najczęściej student odbywa staż na podstawie skierowania z uczelni lub umowy trójstronnej pomiędzy zakładem pracy, uczelnią a praktykantem. Obecnie nierzadko zdarza się iż studenci są wysyłani przez uczelnię na praktyki za granicę, co daje im możliwość zdobycia doświadczenia międzynarodowego i szlifowania języka. Do studentów odbywających praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy o ochronie pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy. Pracodawca może zażądać od uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego praktykę na podstawie skierowania uczelni, w przypadku gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy.

Zakład pracy jest obowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego z uczelnią, a w szczególności:

1) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i materiałów zgodnie z programem praktyki;

2) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;

3) nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki.

Praktyki studenckie odróżnić należy od praktyk absolwenckich które wynoszą co najmniej 3 miesiące i są dostępne dla absolwentów co najmniej gimnazjum, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Co grozi za kupno, posiadanie kradzionego telefonu?

Starajmy się pokonać pokusę zakupu zbyt taniego (prawdopodobnie kradzionego) telefonu, ponieważ grozi nam za to kara.

Przeziębienie w ciąży – jak leczyć?

Kobieta w okresie ciąży inaczej podchodzi do swojego ciała. Nie tylko rejestrując wszelkie zmiany związane z rozwijającym się dzieckiem, ale też podchodząc z troską do wszystkich niepokojących sygnałów wysyłanych przez organizm. W tym stanie kobieta nie bagatelizuje nawet zwykłego przeziębienia.

Zobacz też

Babka cytrynowa – przepis

Dobrze upieczona babka cytrynowa powinna być wilgotna, ale nie za ciężka, pachnieć cytrynową skórką i smakować słodką, lekką cytrynową nutą.

Czym zajmuje się E100?

Firma E100 jest międzynarodowym dostawcą usług dla firm transportowych. Od ponad 20 lat pomagamy firmom uprościć procesy związane z...

Jak rozmawiać o zaburzeniach osobowości z bliskimi: jak uniknąć stigmatyzacji i jak zbudować zrozumienie dla problemów emocjonalnych

Zaburzenia osobowości są jednym z najtrudniejszych do zrozumienia problemów emocjonalnych. Chociaż nie są one rzadkie, wiele osób nadal nie...

Może Cię zainteresuje: