Praca Szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia BHP dla pracowników

-

Przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia dwóch rodzajów szkoleń BHP – szkoleń wstępnych, które powinny być przeprowadzone przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez pracownika oraz szkoleń okresowych przeprowadzanych w konkretnych odstępach czasowych podczas trwania stosunku pracy. Pierwszy rodzaj szkoleń ma służyć wdrożeniu pracownika w obowiązujące w danym zakładzie pracy zasady i potencjalne zagrożenia, obejmują one instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Szkolenia okresowe służą natomiast przypomnieniu i ugruntowaniu wiedzy z zakresu BHP.

Szkolenia BHP w firmie mogą być wykonywane przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub specjalistę BHP działającego na zlecenie pracodawcy. Pracodawca może sam szkolić pracowników we własnym zakładzie pracy, pod warunkiem, że odbył odpowiednie szkolenie w dziedzinie bhp i jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia działalności szkoleniowej. Istotne jest aby odbycie stosownych szkoleń było odpowiednio udokumentowane w aktach osobowych pracownika w których powinna znaleźć się karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy a także podpisanie oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia.

Powyższa dokumentacja może być przedmiotem kontroliPIP lub Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z przepisami szkolenia BHP powinny zapewniać pracownikom m.in.:

1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;

2) poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie?

Z perspektywy dziecka rozwód rodziców jest bardzo złym rozwiązaniem. Wiąże się z nim utrata bezpieczeństwa, poczucie emocjonalnego zagrożenia i zazdrość o uczucia rodzica, który po rozpadzie rodziny nie będzie już mieszkać w domu. W jaki sposób zatem rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie, by mogło ten fakt zaakceptować?

Jak napisać zakończenie pracy magisterskiej?

Zakończenie (obok wstępu) to jeden z najważniejszych elementów twojej pracy magisterskiej. Będzie najczęściej czytanym fragmentem dzieła, które stworzyłeś, ponieważ zawiera najważniejsze informacje. Reasumując, stanowi podsumowanie wszelkich działań badawczych, podejmowanych w procesie pisania pracy. I jeżeli gdzieś pojawiły się błędy czy rozbieżności (np. w hipotezie), to właśnie w tym miejscu zostaną one uwidocznione w wyraźny sposób.

Zobacz też

Umowa o pracę na okres próbny – wzór

Umowa o pracę na okres próbny...

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o podatkach?

Nikt nie lubi podatków, jednak każdy przedsiębiorca powinien stale poszerzać wiedzę na ich temat. Opanowanie szczegółowych przepisów pozwoli Ci...

Idealne kremy pod makijaż letni – sprawdź, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze!

Czy wiesz, czym powinnaś się kierować, poszukując kremu pod makijaż na lato? Jakie wymagania powinien spełnić i o czym...

Może Cię zainteresuje: