Praca Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

-

Przystosowanie (wyposażenie) stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej oznacza odpowiednie dostosowanie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, które umożliwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy nie narażając jej na niedogodności i dodatkowe obciążenia. Refundacja może dotyczyć wyłącznie dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę i wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza:

adaptacji pomieszczeń w zakładzie pracy specjalnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności wydatków poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób
– wyposażenie stanowiska pracy musi być dokonane stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika, dla którego zostało stworzone
adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy – dodatkowe rampy, windy, urządzenia sanitarne itp.; może to być zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
koszty rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb osób niepełnosprawnych pod kątem wyposażenia i dostosowania ich stanowiska pracy1

Warunkiem otrzymania przez pracodawcę takiej refundacji jest zawarcie odpowiednich umów oraz spełnienie następujących warunków:

1. zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna, dotyczy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako „bezrobotna” albo „poszukująca pracy” (niepozostająca w zatrudnieniu)
2. pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania takiej osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy
3. pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji2. Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy lub bezpośrednio do Funduszu (jeżeli wniosek składa starosta). Starosta informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego kompletu dokumentów. Nie jest to jednak koniec procedury.
4. pozytywne rozpatrzenie wniosku pozwala przejść pracodawcy do drugiego etapu całej procedury – negocjacji warunków umowy pracodawcy ze starostą. Negocjacje takie trwają maksymalnie 14 dni od dnia doręczenia pracodawcy wezwania. W ciągu kolejnych 14 dni od zakończenia przez pracodawcę negocjacji ze starostą, starosta zawiera z pracodawcą umowę, która:

– określa zobowiązanie starosty do zapłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji
– określa zobowiązanie starosty do przeprowadzenia co najmniej jednej kontroli w celu zweryfikowania prawidłowej realizacji warunków umowy w czasie jej obowiązywania
– opisuje obowiązek poniesienia przez pracodawcę wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej – której dotyczy refundacja – w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy ze starostą
– podkreśla obowiązek pracodawcy do przedstawienia na żądanie starosty dokumentów realizacji umowy
– ma umożliwić staroście przeprowadzenie kontroli u pracodawcy
– zapewnia zgodne z prawem rozliczenie refundacji
– nakłada obowiązek powiadamiania starosty o wszelkich zmianach, jakie zaszły – w terminie 7 dni od zaistnienia ich3

5. warunkiem zwrotu kosztów jest pozytywny wynik przeprowadzonej na wniosek starosty kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej oceny przystosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku4

6. zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy pomiędzy starostą a pracodawcą

Czy uważacie, że warunki otrzymania zwrotu są sprawiedliwe? A może powinno się je zaostrzyć? Wyraźcie swoją opinię!

1. Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami
2. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
3. § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4. Art. 26e ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy pełni przede wszystkim funkcje reklamy, stanowi wyznacznik pochodzenia produktu i zapewnia o jego jakości. Wykreowanie wizerunku firmy trwa wiele lat, dlatego gdy firma odniesie na rynku sukces i jest rozpoznawalna warto postarać się o rejestrację znaku towarowego, którym posługuje się w obrocie. Zapewni to ochronę przed oszustami, którzy będą chcieli podszywać się pod dane oznaczenie i czerpać z tego korzyści. Także właściciele małych i średnich przedsiębiorstw mogą czerpać korzyści z zarejestrowania znaków towarowych na swe produkty i usługi. Sama procedura rejestracji znaku towarowego jest procedurą ściśle administracyjną, a w związku z tym - sformalizowaną.

Jak żyć z alkoholikiem?

Kieliszek, drugi kieliszek… jedno piwo, drugie, trzecie… któregoś dnia to jest o jeden kieliszek za dużo, o jedno piwo za daleko. Wszyscy dookoła to widzą, ale nie rodzina. Wreszcie ktoś zadaje sobie to pytanie: czy mamy w rodzinie alkoholika? Jak sobie z tym radzić?

Zobacz też

Kurczak w sosie serowym – przepis

Kiedy znudzi się nam kurczak pieczony, kotlety z kurczaka czy drobiowe pulpety, możemy połączyć smak drobiowego mięsa ze smakiem żółtego sera w potrawie zwanej kurczak w sosie serowym.

Czym jest wizualizacja i jak działa?

Wizualizacja to tworzenie w wyobraźni obrazów pożądanej rzeczywistości. Jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi do osiągania celów. Wizualizacja jest...

Jakie wino na karnawał? 14 pomysłów

Karnawał to niezwykła część roku, przepełniona dobrą zabawą – magiczny czas, który często dodatkowo umilamy sobie szklanką lub kieliszkiem...

Może Cię zainteresuje: