Prawo Kto może zostać wpisany do krajowego rejestru długów?

Kto może zostać wpisany do krajowego rejestru długów?

-

Według przepisów prawa, dłużnik będący konsumentem to osoba fizyczna zgodnie z rozumieniem Art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna, która dokonała czynności prawnej – zawarła umowę, niemającą bezpośredniego związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Za konsumentów na potrzeby bazy dłużników uznaje się także osoby zobowiązane do świadczeń alimentacyjnych.

Konsument może zostać wpisany do bazy dłużników przez wierzyciela. Tylko wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze dotyczące zobowiązania dłużnika, który jest konsumentem. Do bazy dłużników może zostać wpisany konsument, który:

1) ma długi w związku z zawartym stosunkiem prawnym (umową), zwłaszcza w przypadku umowy o kredyt konsumencki oraz umów dotyczących świadczenia usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, dostawy energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości czy dostarczanie energii cieplnej.1

2) łączna kwota długu konsumenta, wynikającego z powyższych umów, wynosi co najmniej 200 zł i została niezapłacona pomimo tego, że termin płatności minął 60 dni temu (roszczenie o zapłatę jest wymagalne od co najmniej 60 dni)

3) zostało wysłane ostrzeżenie przez wierzyciela do konsumenta (wezwanie do zapłaty), informującego go o konsekwencjach niezapłacenia umówionej sumy w postaci przekazania informacji do rejestru długów – musiał upłynąć co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, wezwania do zapłaty, które jednocześnie zawierało ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. List polecony powinien zostać doręczony prawidłowo – na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu, na adres miejsca zamieszkania2. Może to być np. wezwanie do zapłaty kolejnej raty kredytu.

Wierzyciel, wysyłając dane dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej, może podać wyłącznie następujące informacje:

1) dotyczące osoby wierzyciela (czyli siebie) i prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa – zwłaszcza zaś nazwę przedsiębiorstwa, numery identyfikacyjne oraz dane adresowe siedziby przedsiębiorstwa,

2) dotyczące konsumenta (dłużnika) – w szczególności dane personalne (imię i nazwisko), adres zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość dłużnika,

3) informacje dotyczące samego zobowiązania – podstawa i data powstania zobowiązania (np. umowa, orzeczenie sądu), następnie kwota długu i waluta, w jakiej należy go spłacić, kwota odsetek za zwłokę oraz wszelkie informacje dotyczące kwestionowania przez dłużnika istnienia zobowiązania lub jego wysokości, daty poszczególnych doręczeń – zanim dług został zgłoszony do bazy, ewentualne informacje dotyczące cesji wierzytelności. Oraz najważniejsze: o uregulowaniu zobowiązania przez konsumenta.3

1 Art. 187 (1) Kodeksu postępowania cywilnego
2 Art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530)
3 Art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Kto jeszcze powinien być wpisywany do KRD? Dajcie znać w komentarzu!

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Komunikacja wewnętrzna – co to jest?

Komunikację wewnętrzną określa się jako jeden z elementów budowania wizerunku organizacji, czyli inaczej mówiąc public relations. Jest to komunikacja skierowana „do wewnątrz” firmy, obejmująca całe bogactwo relacji między wszystkimi członkami organizacji, na wszystkich jej szczeblach. By mówić o efektywnej komunikacji trzeba uwzględnić jej dwustronną funkcję. Komunikacja działa od-do, nie powinna więc przebiegać jedynie w schemacie zarząd - pracownicy. Musi też zakładać możliwość kontaktu w przeciwnym kierunku. Komunikacja wewnętrzna jest szczególnie istotna w dużych firmach oraz w tych, które mają charakter internetowy lub składają się z wielu oddalonych od siebie oddziałów. Nie oznacza to jednak, że w mniejszych przedsiębiorstwach nie należy się jej odpowiednia uwaga. Takie podejście jest błędne i zostało zanegowane już jakiś czas temu.

Na co pomaga ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy znany jest przede wszystkim gospodyniom domowym jako niezbędnik w kuchni, gdzie służy jako dodatek do zakwaszania potraw i składnik sosów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest on także naturalnym lekiem!

Zobacz też

Chirurg plastyczny – jak go wybrać?

Operacje plastyczne nie są już dobrem luksusowym. Polacy coraz częściej sięgają po tę formę upiększania swojego ciała. Chcemy być piękni i czuć się dobrze we własnym ciele. Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o operacji plastycznej jest wybór dobrego specjalisty.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: