Czy pies jest małym „kanapowym” pieskiem, czy też dużym i uznawanym za agresywnego, nie ma znaczenia – jego właściciel ma obowiązek go pilnować. Wszelkie obowiązki na właściciela czworonoga nakłada Ustawa o ochronie zwierząt. Dodatkowo obowiązki związane z kontrolowaniem psa, zwłaszcza w miejscach publicznych, wyznacza Kodeks wykroczeń.

Niedopilnowanie psa

Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń osoba, która nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł lub naganie. Nie będzie miało tutaj znaczenia, czy wina właściciela psa była umyślna czy nieumyślna. Zróżnicowanie ewentualnej grzywny zależeć będzie zwłaszcza od rasy czworonoga oraz od niebezpieczeństwa, jakie nasz pupil stworzył.

Akty prawa miejscowego oraz wewnętrzne regulaminy innych podmiotów – jak np. przewoźników, właścicieli obiektów sportowych itp. – mogą zawierać osobne ustalenia dotyczące przebywania psów i innych zwierząt na ich terenie. Mogą one zawierać również informacje o dodatkowych karach za nieprzestrzeganie poszczególnych regulaminów.

Kodeks wykroczeń przewiduje także karę w postaci grzywny lub nagany za puszczenie w lesie psa luzem (art. 166).

Szkoda wyrządzona przez czworonoga

Skutkiem niedopilnowania swojego pupila może być sytuacja, kiedy pies wyrządzi szkodę innej osobie. Jeżeli pies w wyniku naszego niedopilnowania zniszczy rzecz, np. wybije szybę, zniszczy ubranie, a wartość tej rzeczy będzie niższa niż 250 zł, wówczas grozić nam będzie jako właścicielowi psa kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 124 KW). Jeśli jednak wartość uszkodzonej rzeczy była wyższa niż 250 zł, wtedy możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 288 KK, który wyznacza karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli jednak sprawa jest mniejszej wagi, grozić nam będzie grzywna, kara ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku.

Powyższej odpowiedzialności nie będzie jednak odpowiadało zachowanie zwierzęcia, którego właściciel nie mógł przewidzieć, jak chociażby zerwanie się ze smyczy.

Pogryzienie przez psa

Najsurowsza kara grozi za niedopilnowanie psa, wskutek którego inna osoba zostanie pogryziona lub jej ciało zostanie uszkodzone. Zgodnie z art. 156 § 1 za ciężki uszczerbek na zdrowiu grozić będzie kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli jednak działanie było nieumyślne, wówczas kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, natomiast jeżeli wskutek pogryzienia nastąpi śmierć człowieka, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (art. 156 §2 i §3).

Jeżeli pogryzienie spowoduje lżejszy uszczerbek na zdrowiu polegający na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, wówczas grozić nam będzie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 157 KK). Dodatkowo sąd może również orzec nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej.

Czy Wasz pies wyrządził kiedyś jakieś szkody wskutek Waszego niedopilnowania? Jakie były konsekwencje dla Was jako właściciela? A może to Wam zdarzyło się doznać szkody ze strony niedopilnowanego psa?

4 KOMENTARZE

  1. Witam ,mam taki problem ,od trzech lat pies sąsiada który mieszka dwie ulice dalej regularnie ucieka mu z kojca i dwa razy do roku zapładnia moją sukę która jest na podwórku i bez opiekuna go nie opuszcza sąsiad płacił już trzy lub cztery razy mandat na moje wezwanie policji,nie ma na niego siły,tłumaczy że nie może ujarzmić psa bo jest duży i albo przegryza siatkę albo robi podkop,dodam że jest problemem rozdanie od 6 do 9 szczeniaków a przy tym bałagan jaki one stwarzają naturalnie mógłbym wysterylizować psa ale tego nie chcę,na policji doradzono abym zgłosił to do ścigania przez sąd,dochodzą jeszcze inne szkody spowodowane przez psa np.zniszczone drzwi warte 4 tyś zł proszę o poradę i z góry dziękuję

  2. ~ kvl

    Ty chyba człowieku masz z sobą jakiś problem, po co ma sterylizować sukę? Przez o że sąsiad nie potrafi upilnować swojego psa? To chore niech sąsiad wykastruje psa i poprawi ogrodzenie skoro nad nim nie panuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here