Niepłacenie podatków jest zagrożone odpowiedzialnością karną – część sprawców poddaje się jej dobrowolnie w celu uniknięcia wpisu do rejestru skazanych, część jednak otrzymuje karę, którą w skrajnych wypadkach jest nawet bezwzględne pozbawienie wolności. Warto podkreślić, że odpowiedzialność karna związana jest nie tylko z niepłaceniem podatków, ale także z zaniżaniem ich wartości.

Celem ukarania osób niepłacących podatki jest ściągnięcie należności, dlatego też sądy stosunkowo rzadko korzystają z kary pozbawienia bądź ograniczenia wolności. Sprawca nie będzie bowiem wówczas w stanie spłacić swojego długu podatkowego. Najczęściej stosowaną karą w sytuacji niepłacenia podatków jest grzywna, sięgająca aż do 720 stawek dziennych (co w 2014 r. wynosiło ponad 15 milionów złotych).

Środki przymusu przy niepłaceniu podatków

Jeśli dana osoba lub instytucja uporczywie nie płaci podatków (sytuacja niepłacenia powtarza się), urząd skarbowy ma kilka możliwości przymusu. Jedną z nich są odsetki, które potrafią szybko narastać i zwiększyć długi podatkowe sprawcy. Inną formą kary są sankcje podatkowe, które są wprowadzane w momencie zaniżania wysokości podatku.

Urząd skarbowy ma także możliwość egzekucji podatków za pośrednictwem komornika sądowego, który może zająć nasz rachunek bankowy itp. Istotne jest tutaj także to, że za same „koszty egzekucyjne” również płaci sprawca, to jest osoba, która nie płaciła podatków.

Uporczywe niepłacenie podatków

W sytuacji gdy zaległości związane z płatnościami podatków pojawiają się regularnie, możemy mieć do czynienia z tzw. uporczywym niepłaceniem podatków. Traktowane jest ono jako wykroczenie skarbowe, za które przewiduje się grzywnę do wysokości 20-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Minimalizacja kary

Sposobem na to, by zapobiec kosztom związanym z karami urzędu skarbowego, jest złożenie korekty deklaracji lub zeznania podatkowego. Warto być tutaj czujnym i zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem procedury kontrolnej. Jeśli jednak nie zrobiliśmy korekty i rozpoczęła się procedura kontrolna, powinniśmy rozważyć zgłoszenie wniosku o dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności – być może (choć zależy to od okoliczności) uda nam się wówczas zminimalizować wysokość kary.

Czy uważasz, że za niepłacenie podatków powinna być możliwa kara pozbawienia wolności?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here