Za wykroczenia, a także niektóre przestępstwa (o mniejszej wadze) sąd może zasądzić sprawcy karę grzywny. Powinna ona zostać zapłacona w terminie 30 dni, jeśli jednak tak się nie stanie, ukarany powinien spodziewać się dalszych nieprzyjemności.

Egzekucja grzywny

Po upływie 30 dni rozpoczyna się egzekucja środków należnych z tytułu grzywny, co oznacza, że wartość grzywny ściągnięta zostanie z konta sprawcy. Jeśli sprawca nie posiada rachunku bankowego lub nie ma wystarczającej ilości środków, może zostać pozbawiony części majątku (np. sprzętu AGD, RTV, samochodu itp.) na rzecz spłaty grzywny.

Zamiana grzywny na inną karę

W sytuacji gdy dana osoba została ukarana za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia grzywną w wysokości do 500 złotych, za zgodą ukaranego kara ta może zostać zamieniona na pracę użyteczną społecznie (np. odśnieżanie, zbieranie śmieci, odchwaszczanie). Praca ta powinna być dostosowana do warunków zdrowotnych i wieku osoby ukaranej.

Więzienie za brak grzywny

Najmniej korzystnym dla ukaranego rozwiązaniem jest kara pozbawienia wolności. Może ona wynieść 30 dni (w przypadku wykroczeń) i nawet do 12 miesięcy (jeśli ukarany popełnił przestępstwo). Sąd może podjąć decyzję o wymierzeniu takiej kary w sytuacji, gdy ukarany ani nie zapłaci grzywny, ani nie stawi się, aby wykonać pracę społecznie użyteczną.

Jeśli sprawca nie jest w stanie zapłacić grzywny we wskazanym czasie, może złożyć wniosek o rozłożenie jej spłaty w ratach. Możliwe jest także złożenie wniosku o odroczenie spłaty.

Czy zawsze płacicie ewentualne grzywny, mandaty w terminie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here