Zgodnie z Ustawą z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest wykroczenie. Ustawa dokładnie określa miejsca, w których nie wolno dopuszczać się tego czynu (np. zakłady pracy, szkoły), ale odnosi się także do takich miejsc jak parki, ulice oraz place. Jedynym wyjątkiem są miejsca, gdzie specjalnie wyznaczono obszary do spożycia alkoholu na miejscu w punktach sprzedaży (art.14).

Co to właściwie jest miejsce publiczne?

Należy zauważyć, że ustawodawca nigdzie jednak nie wymienia sformułowania „miejsce publiczne”. Jednakże, zanim zaczniemy dyskutować z funkcjonariuszem policji lub straży miejskiej, który przyłapał nas na spożywaniu alkoholu np. nad rzeką, warto wcześniej dowiedzieć się, czy przypadkiem nasza rada gmin lub rada miasta w drodze uchwały nie zabroniła (czasowo lub stale) spożywania alkoholu w miejscu, gdzie akurat zostaliśmy przyłapani na gorącym uczynku.

A gdy już zostaniemy przyłapani…

Wykroczenie, którym jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, podlega grzywnie w wysokości 100 zł. Warto jednak wiedzieć, że ustawa wymienia także sytuację usiłowania spożycia alkoholu (art. 431 pkt. 2). Co to jest jednak to usiłowanie spożycia? A to już jest kwestia dowolnej interpretacji tego przepisu, ponieważ ciężko określić, kiedy dokładnie prawo zostało przez nas załamane. Dlatego nawet w sytuacji, kiedy tylko trzymamy butelkę z piwem (czasami nawet zamkniętą), możemy liczyć się z mandatem karnym, zazwyczaj w wysokości 50 zł.

Możemy przyjąć mandat, ale…

Jeżeli mandat przyjmujemy, musimy go zapłacić w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli jednak zdecydujemy się nie przyjąć mandatu – bo mamy do tego prawo – sprawa zostanie skierowana do sądu, który rozpatrzy nasz przypadek.

Otrzymaliście kiedyś mandat za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym? A może ktoś dowiódł, że mandat wystawiony był bezpodstawnie, ponieważ nie było to miejsce publiczne?

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here