Prawo Kara za jazdę po pijanemu

Kara za jazdę po pijanemu

-

Przestępstwo [1] określone w art. 178a Kodeksu karnego dotyczy nie tylko prowadzenia pojazdu mechanicznego (w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym) w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (§ 1) w każdym miejscu, gdzie odbywa się ruch lądowy, wodny lub powietrzny. Także prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny (ale tutaj wyłącznie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu) w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (§ 2) stanowi przestępstwo – dotyczy to np. jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości. Należy uznać, że prowadzącym pojazd jest zatem nie tylko ten, kto osobiście obsługuje urządzenia napędowe i sterujące pojazdem, ale także ten, kto wydaje mu wiążące dyrektywy w tym zakresie. O prowadzeniu pojazdu może być mowa tylko wówczas, gdy pojazd znajduje się w ruchu – nie zaś gdy stoi na poboczu czy pasie awaryjnym.

Co ciekawe, Sąd Najwyższy za współprowadzącego parowóz uznał pomocnika maszynisty [2], zaś za prowadzącego samolot natomiast – kierownika lotów znajdującego się w stanie nietrzeźwości. [3] Wbrew wszelkim zasadom i potocznemu rozumieniu prowadzeniem pojazdu w rozumieniu art. 178a § 1 jest także nadawanie kierunku jazdy przez osobę siedzącą za kierownicą holowanego pojazdu mechanicznego. [4] Z kolei pojazd inny niż mechaniczny. to np. rower, pojazd zaprzęgowy lub napędzany siłą mięśni wózek inwalidzki.

Zagrożenie karne przewidziane dla tego przestępstwa jest surowe i może mieć postać:

– kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – przewidzianego za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. ;

– kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku zostanie ukarany sprawca czynu opisanego w § 2 tego przepis, czyli osoba kierująca „innym pojazdem” i znajdująca się w stanie nietrzeźwości;

– kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – orzekanej w wyjątkowych przypadkach, gdy sprawca przestępstwa był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za spowodowanie wypadku w komunikacji czy ucieczkę z miejsca takiego wypadku. Zaostrzona kara zostanie również orzeczona, gdy kierowca został ponownie złapany na podwójnym gazie (mimo, ze już raz dopuścił się czynu określonego w art. 178a § 1 k.k.) i w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów za poprzedni wybryk został złapany przez policję w podobnych okolicznościach.

Wysokość zagrożenia karą zależy jednak zawsze od okoliczności danej sprawy – motywów działania sprawcy, który np. w stanie nietrzeźwości wiózł chorą żonę do szpitala, by uratować jej życie. W przypadku popełnienia przestępstwa jazdy pojazdem z stanie nietrzeźwości możliwe jest przecież skorzystanie z odstąpienia od wymierzenia kary (art. 59 k.k.) bądź warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66 k.k.), jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w tych przepisach.

Sama kara może wydawać się mało dotkliwa, najbardziej sprawca odczuje jednak orzeczony przez sąd środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Tutaj nie ma zbyt wielu możliwości, jeżeli chodzi o uniknięcie odpowiedzialności, gdyż zgodnie z art. 42 § 2 sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego lub osoba zagrażająca bezpieczeństwu w komunikacji prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości. Także ucieczka z miejsca wypadku, jaki spowodował pijany kierowca oznacza dla sądu wydającego wyrok obowiązek orzeczenia o tego zastosowaniu środka karnego. Sąd może jedynie określić w ramach swojej swobody wyrokowania, czy zakaz ma dotyczyć wszelkich pojazdów mechanicznych czy też pojazdów określonego rodzaju. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany w oparciu o przesłanki z art. 42 § 2 kodeksu karnego jest orzekany na czas określony.

Inaczej jest w przypadku tzw. recydywy. Sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia czynu określonego jako spowodowanie katastrofy w ruchu komunikacyjnym spowodował śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. [5] Także w przypadku spowodowania wypadku z takim skutkiem w postaci śmierci osoby lub ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu przy jednoczesnym pozostawaniu w stanie nietrzeźwości przesądza o zastosowaniu tego przepisu przez sąd. Także ucieczka z miejsca takiego wypadku i pozostawienie pokrzywdzonych bez udzielenia im pomocy spowoduje orzeczenie zakazu prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze.

Kolejną „karą” dla sprawcy przestępstwa polegającego na jeździe pojazdem w stanie nietrzeźwości może być orzeczenie świadczeń pieniężne na określony i wskazany przez sąd cel.

Na zakończenie należy dodać, że nawet jeżeli kierowca nie przekroczy wskazanych na początku artykułu granic zawartości alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu nie pozostaje bezkarny. Zgodnie z prawem, niższe stężenie alkoholu stanowi wykroczenie, za które również obowiązkowo orzekany jest zakaz prowadzenia określonego rodzaju pojazdu a także, w zależności od okoliczności:

– kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych – za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po spożyciu alkoholu; [6]

– kara aresztu do 14 dni albo kara grzywny – gdy sprawca w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1 (inny pojazd mechaniczny). [7]

Źródła:

[1] Art. 115 § 16 Kodeksu karnego

[2] Wyrok Sądu Najwyższegoz 5 lutego 1987 r., V KRN 462/86, LexPolonica nr 308434

[3] Wyrok Sądu Najwyższego z 29 stycznia 1972 r., Rw 1532/71, LexPolonica nr 306432

[4] Wyrok SN z 18 marca 2003 r., III KKN 390/01, LexPolonica nr 361775

[5] Art. 42 § 3 Kodeksu karnego

[6] Art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń

[7] Art. 87 § 2 Kodeksu wykroczeń

Uważacie, że kara za jazdę pod wpływem alkoholu jest współmierna do wykroczenia? Zapraszam do komentowania.

Poprzedni artykułKara za posiadanie marihuany
Następny artykułPozew o alimenty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak przezwyciężyć lęk w narciarstwie wyczynowym?

Narty stanowią w dzisiejszych czasach jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu. Gdy tylko na drzewach pojawia się biały puch, amatorzy narciarstwa zjeżdżają się. To również gorący okres skoków narciarskich. Niejednokrotnie w czasie tym profesjonalni narciarze mogą odczuwać silny, wewnętrzny lęk.

25 rocznica ślubu – jak zorganizować srebrne gody?

25 lat razem to już poważna sprawa. Żona zna męża, mąż zna żonę. Dzieci już dorosłe, może więc 25 rocznica ślubu to moment by zrobić coś wyłącznie dla siebie. Wspólny wyjazd, impreza dla znajomych i przyjaciół, i wiele innych atrakcji.

Zobacz też

Co sadzić pod orzechem włoskim?

Praktycznie na każdej z działek lub jej sąsiedztwie znajduje się przynajmniej jeden okaz orzecha włoskiego. W praktyce można jednak zauważyć, że sąsiedztwo tego drzewa bywa zagrożeniem dla innych roślin.

Wkrótce zostaniesz mamą? O tych gadżetach warto pomyśleć!

Jako przyszła mama na pewno nie możesz doczekać się spotkania z maleństwem. W trzecim trymestrze pojawia się syndrom wicia...

Urządź swoje wnętrze i… śpij spokojnie. Dobre łóżko to podstawa!

Wybierając łóżko zazwyczaj mamy na uwadze to, by pasowało do stylu wnętrza. Słusznie, ponieważ jest ono najważniejszym meblem w...

Może Cię zainteresuje: