Radca prawny

Radca prawny jest często mylony z adwokatem. Są to zawody pokrewne, ale nie równorzędne. Adwokat nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W przypadku radcy prawnego nie ma takich ograniczeń, w okresie zatrudnienia nie może on jednak występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Dlatego warto wiedzieć, jakiego rodzaju sprawy prowadzą przedstawiciele obu zawodów.

Reprezentowanie przed sądem

Radca prawny jest profesjonalnym pełnomocnikiem, który występuje w imieniu stron na postępowaniach toczących się przed sądami lub urzędami. Może udzielać szerokiej pomocy prawnej, w szczególności udzielać porad i konsultacji, a także sporządzać pisma oraz opinie prawne. Przykładem mogą być pisma procesowe związane ze składaniem pozwów lub korzystanie ze środków odwoławczych, takich jak zażalenie i apelacja.

Za wykonywane czynności radca prawny pobiera wynagrodzenie. Warto dodać, że jeśli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podlega przepisom gwarantującym jego niezależność. Pracodawca nie może nakazywać wydanie opinii prawnej o konkretnej treści lub wykonywania czynności innych niż pomoc prawna. Jest to więc zawód wymagający szczególnego poziomu wiarygodności i zaufania.

Szeroki zakres świadczonych usług

Z pomocy radcy prawnego warto skorzystać w każdej sprawie, która jest bardziej skomplikowana pod względem prawnym. Należy pamiętać, że przepisy zmieniają się bardzo dynamicznie. Skuteczne przekonywanie sądu do swoich racji wymaga nie tylko znajomości odpowiednich ustaw i kodeksów, ale także mechanizmów i zwyczajów stosowanych w orzecznictwie. W wielu przypadkach pomaga go w znalezieniu skutecznych argumentów na swoją korzyść, które możemy przedstawić podczas postępowania sądowego.

Radca prawny może i powinien reprezentować nas przed Sądem Najwyższym, Naczelny Sądem Administracyjnym lub w sytuacji złożenia skargi konstytucyjnej. Są to specyficzne rodzaje postępowań, które dotyczą skomplikowanych zagadnień prawnych, dlatego wymagają profesjonalnego przygotowania oraz posługiwania się fachowym językiem.

Umowa cywilnoprawna lub etat

Zatrudniając radcę prawnego, należy wystawić mu odpowiednie pełnomocnictwo. Jest to upoważnienie do wykonywania konkretnych czynności w taki sposób, że podejmowane decyzje są wiążące dla osoby reprezentowanej. Pełnomocnictwo musi zawierać szczegółowy zakres kompetencji, może być też wystawione do dokonania pojedynczej czynności.

Radca prawny może prowadzić działalność gospodarczą, ale może działać również w ramach spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego. Ponadto można go zatrudnić na etat. W sytuacji, gdy nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, trzeba zawrzeć z nim umowę o zastępstwo procesowe. Jest ona podobna do umowy zlecenia i określa zakres czynności oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią radcowską z Gdyni – https://kancelaria-gdynia.eu

W Polsce wiele osób uważa, że usługi prawników należą to bardzo drogich, a więc mogą z nich korzystać wyłącznie ludzie zamożni. Nie jest to prawdą, szczególnie jeśli zdamy sobie sprawę ze strat, jakie można ponieść bez znajomości prawa. Polski system prawny jest skomplikowany i przeciętny obywatel często nie zdaje sobie sprawy ze swoich praw i obowiązków. Zatrudnienie radcy prawnego pomoże w skutecznej walce przed sądem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here