Prawo Rejestracja stowarzyszenia

Rejestracja stowarzyszenia

-

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Kto może założyć stowarzyszenie?

W Polsce stowarzyszenia mogą zakładać obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, czyli ukończyli co najmniej 18 lat i nie są ubezwłasnowolnieni oraz nie zostali pozbawieni praw publicznych. Trzeba przy tym pamiętać o tym, że aby móc założyć stowarzyszenie musi się zebrać co najmniej 15 osób, które na zebraniu założycielskim w trakcie zebrania członków muszą uchwalić statut i wybrać komitet założycielski.

Statut, który jest jednym z najważniejszych dokumentów dołączanych do wniosku o rejestrację stowarzyszenia, określać powinien:

– nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

– teren działania i siedzibę stowarzyszenia;

– cele i sposoby ich realizacji;

– sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

– władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

– sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;

– sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;

– zasady dokonywania zmian statutu;

– sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków, które jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

Każde stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej i obowiązkowo musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek o rejestrację wraz ze statutem składa do sądu komitet założycielski. Do wniosku powinny dołączone być także inne dokumenty, takie jak:

– lista założycieli stowarzyszenia, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce ich urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;

– protokół z wyboru komitetu założycielskiego oraz;

– informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Warto wiedzieć, że wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Źródła:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 885 z późn. zm.).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak inwestować na giełdzie?

Inwestycję w giełdę papierów wartościowych można polecić osobie posiadającej już jako takie doświadczenie inwestycyjne. Osobie, która poznała podstawowe prawa rynku, podstawowe pojęcia, znającej swoje możliwości inwestycyjne. Takiej, która ma świadomość zarówno ograniczeń, stopnia ryzyka jak i twardo stąpającej po ziemi. Z całą pewnością rzucanie się na głęboką wodę przez początkującego gracza, przyniesie wysokie ryzyko zatonięcia. Wiele zależy od ilości czasu jaki chcemy poświecić na grę. Czy ma to być jedynie dodatkowe źródło dochodu, czy chcemy swoje utrzymanie uzależnić od giełdowego zgiełku?

Jak wygląda badanie płodności?

Statystyki wskazują, że obecnie co piąta para ma problemy z poczęciem dziecka. Jeśli więc planujesz zajście w ciążę, a jednocześnie po rocznym uprawianiu seksu bez zabezpieczenia nie ma żadnych efektów, powinnaś przyjrzeć się bliżej swojej płodności. Zanim zaś udasz się do lekarza, dowiedz się jak będą wyglądać ewentualne badania.

Zobacz też

Jak nauczyć się rozmawiać z mężem?

Rozmowa pełni w każdym małżeństwie wręcz nieocenioną rolę. Nie oznacza to jednak, że wszyscy zostaliśmy wyposażeni w umiejętność bezkonfliktowej komunikacji. Czasami trzeba się po prostu nauczyć prowadzenia dialogu. Jeśli więc masz kłopoty w porozumieniu z mężem, spróbuj podejść do sprawy nieco inaczej.

O czym pamiętać, kupują nowy wężyk do fajki wodnej?

Elastyczne wężyki do shishy odpowiadają za komfort palenia, a po części również za zapach dymu. Jeśli wybierzesz model, który...

Pompa próżniowa – jak wybrać, montować i eksploatować?

Coraz częściej zdarza się, że nawet we własnych domach i mieszkaniach montujemy systemy klimatyzacji. Oczywiście w prywatnych obiektach są...

Może Cię zainteresuje: