Prawo Uznanie ojcostwa dziecka

Uznanie ojcostwa dziecka

-

Domniemanie ojcostwa jest podstawowym zagadnieniem i jednocześnie ułatwieniem dotyczącym przyjścia dziecka na świat. Według niego domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki, jeśli urodziło się ono w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa lub jego małżeństwa, z tym, że nie stosuje się tego do orzeczenia o separacji lub gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni, ale już po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa.

Zaprzeczenie ojcostwa

Domniemanie to można obalić poprzez powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Może je wytoczyć:

1) Mąż w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, ale nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

2) Matka – w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.

3) Dziecko – po dojściu do pełnoletności, ale nie później niż w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletności.

4) Przedstawiciel ustawowy męża lub żony – jeżeli mąż lub żona został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu zaburzeń psychicznych, w terminie 6 miesięcy od ustanowienia przedstawiciela lub powzięciu wiadomości o urodzeniu się dziecka.

5) Prokurator – jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

UWAGA!

Nie można zaprzeczyć ojcostwu:

– gdy dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę,

– po śmierci dziecka.

Uznanie ojcostwa

Jeżeli matka nie była mężatką lub domniemanie ojcostwa zostało obalone, ojcostwo ustanawia się przez uznanie ojcostwa (złożenie oświadczenia rodziców w urzędzie stanu cywilnego) lub sądownie. Uznanie nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Co jednak, gdy mężczyzna dowie się, że nie jest ojcem dziecka, a już wcześniej je uznał za swoje? Może on wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od niego, ale tylko do dnia uzyskania przez dziecko pełnoletności. O ustalenie bezskuteczności mogą wystąpić również matka i dziecko oraz prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Ustalenie ojcostwa przez sąd

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka, domniemany ojciec dziecka, o ile dziecko żyje i nie uzyskało jeszcze pełnoletności lub prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Sąd może zastosować domniemanie, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Można je obalić wtedy, gdy matka obcowała płciowo w tym czasie także z innym mężczyzną i jego ojcostwo jest bardziej prawdopodobne.

Źródła:

art. 62 – 86 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak rozwiązywać konflikty w szkole?

Szkoły są dużymi skupiskami ludzi. Naturalne jest, że dochodzi między nimi do licznych sytuacji konfliktowych. Zwykle dotyczą one konfliktów pomiędzy uczniami, pomiędzy nauczycielami, nauczycielami i uczniami czy rodzicami a nauczycielami. W konfliktach może brać udział również dyrekcja szkoły. Sytuacje konfliktowe trzeba za każdym razem rozwiązać, gdyż nieraz rozrastają się, doprowadzając do wielu napięć i kłótni.

Savoir-vivre przy stole

Zachowanie się przy stole w trakcie posiłków stanowi naszą wizytówkę. Kiedy chodzimy na biznesowy lunch czy uczestniczymy w przyjęciach znajomość zasad savoir-vivre'u jest prostą koniecznością.

Zobacz też

Jak się przedstawiać?

Zasadom savoir-vivre’ u podlega nie tylko przedstawianie innych, ale też siebie. Jak się przedstawiać? Imię i nazwisko, czy nazwisko wystarczy? Czy tylko imię będzie odpowiednie? Czy używać tytułów i stanowisk?

Zmywarki na sferis.pl – sprzęt wysokiej jakości dla każdego

Zmywarki to coraz chętniej kupowane urządzenia w Polsce. Każdy, kto planuje kupić zmywarkę, powinien sobie odpowiedzieć na kilka istotnych...

Czym zajmuje się E100?

Firma E100 jest międzynarodowym dostawcą usług dla firm transportowych. Od ponad 20 lat pomagamy firmom uprościć procesy związane z...

Może Cię zainteresuje: