Wznoszenie nagrobka

Strata bliskiej osoby to najczęściej ból i smutek, który trzeba jednak przezwyciężyć, by zająć się szeregiem formalności związanych z pożegnaniem zmarłego i ceremonią pogrzebową. Należy również zadbać o sam nagrobek. W zależności od tego, czy wykorzystuje się już istniejący grobowiec, czy wykupuje się nowe miejsce, mogą się one nieco różnić. O czym trzeba pamiętać, jeśli chce się wznieść nagrobek? Jakich formalności trzeba dopełnić? O tym wszystkim przeczytacie poniżej.

Pochówek w już istniejącym grobowcu

Wiele rodzin posiada rodzinne grobowce, które służą od lat kolejnym pokoleniom jako miejsce ostatniego spoczynku. Zasady pochówku w takim grobie regulują jednak nie tylko rodzinne potrzeby, ale też obiektywne przepisy, znajdujące się w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z nimi pochówek w już istniejącym grobie jest możliwy, jeżeli od ostatniego pogrzebu minęło co najmniej 20 lat. Czas ten niekiedy bywa wydłużany – ze względu na odrębne przepisy. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Przed upływem 20 lat w grobie można dokonać pochówku urnowego.

Jakich formalności trzeba dopełnić, jeśli grób spełnia wymogi i chce się w nim pochować bliską osobę? Należy zgłosić się do zarządcy cmentarza (komunalnego lub parafialnego) i dostarczyć:

  • pisemną zgodę właściciela grobu,

  • kartę zgonu z adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o rejestracji zgonu,

  • (ewentualnie) świadectwo kremacji.

W realizacji większości formalności rodzinę wspomóc mogą specjaliści z zakładu pogrzebowego, kompleksowo zajmujący się organizacją pochówku, jak choćby pracownicy zatrudnieni przez zakład pogrzebowy Hades. Warto również pamiętać, że niekiedy właściciel grobu, podczas zgłaszania kolejnego pochówku, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty prolongującej użytkowanie miejsca na cmentarzu.

Pogrzeb w nowym grobie i wznoszenie nowego nagrobka – jak dopełnić formalności?

Nieco inaczej wygląda procedura przy organizacji pochówku w nowym grobie. W tym przypadku należy zakupić prawo do użytkowania nowego miejsca. Wiąże się to oczywiście z koniecznością podpisania umowy – w podstawowym wariancie na 20 lat. Na wysokość opłaty zawartej w umowie wpływa wewnętrzny regulamin cmentarza, a także typ i wielkość grobu.

Co więcej, po pochówku nie od razu możliwe jest wzniesienie pomnika nagrobnego nad grobem. Najczęściej należy odczekać przynajmniej sześć miesięcy, by grunt osiadł. Wcześniejsze zbudowanie grobowca potrafi doprowadzić do zapadania się grobu i pojawiania się pęknięć na nowych płytach.

Zlecenie wzniesienia grobowca musi pochodzić od właściciela miejsca (osoby, która podpisała umowę o dzierżawie). Przygotowuje się je na stosownym formularzu. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku większych cmentarzy komunalnych, dodatkowo należy złożyć pełnomocnictwo dla kamieniarzy, by mogli przystąpić do prac.

Budowa nagrobka za życia – kto korzysta z takiej opcji?

Coraz większa grupa osób decyduje się na wzniesienie nagrobka jeszcze za życia. Z jednej strony jest to sposób na odciążenie bliskich, ściągając z ich barków choć część formalności i kosztów. Budowa grobowca wiąże się bowiem ze sporymi wydatkami. Decyzja o wzniesieniu grobowca za życia pozwala zatem lepiej zaplanować wydatki i zdecydować się na budowę wtedy, gdy posiadamy odpowiednie fundusze.

Na takie rozwiązanie decyduje się też wiele osób samotnych, nie posiadających rodziny, która mogłaby się zająć tą kwestią, gdy ich już nie będzie. To także szansa na to, by stworzyć sobie ostatnie miejsce spoczynku w zgodzie z indywidualnymi preferencjami.

Wznoszenie nagrobka za życia ułatwia podejmowanie decyzji i realizację formalności. Dzięki temu w chwili żałoby i silnych emocji nie trzeba dodatkowo martwić się kwestią godnej oprawy miejsca pochówku.

Nagrobek jako forma pamięci o zmarłym – podsumowanie

Nagrobek na cmentarzu to wizualna forma upamiętnienia osoby bliskiej. To również miejsce odwiedzane przez rodzinę i bliskich. Warto zadbać o to, by było zadbane i zrobione z poszanowaniem ostatniej woli zmarłego – zgodnie z jego oczekiwaniami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here