Pochowanie zmarłego w ojczyźnie

Otrzymałeś smutną wiadomość, że Twój krewny mieszkający poza granicami Polski zmarł? Jeżeli nie możesz pogodzić się z tym, że jego ciało zostanie złożone na obczyźnie, masz prawo ubiegać się o przyznanie stosownych pozwoleń do przeprowadzenia transportu zwłok z obszaru danego państwa, w którym doszło do zgonu bliskiego, bezpośrednio do wybranej miejscowości w naszym kraju, w której chcesz zorganizować ceremonię pochówkową. Jak to jednak zrobić w praktyce?

Kilka możliwych sposobów przewozu

Do wyboru może być kilka rodzajów transportu trumny bądź urny ze szczątkami. Najpowszechniejszą formą jest sprowadzanie ciała specjalnie przygotowanymi do tego samochodami, niemniej jednak równie dobrze można spotkać się z przewozem zwłok koleją, statkiem a nawet samolotami. Generalnie, bez względu na to jakiego rodzaju transport ostatecznie wybierzemy, konieczne jest przede wszystkim okazanie pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Dodatkowo, trzeba korzystać z takich typów środków transportu, aby były one przystosowane do przewożenia trumien czy urn. Chodzi tu zwłaszcza o spełnienie norm sanitarnych i zapewnienie bezpieczeństwa od strony technicznej. Ponadto, niezbędne jest przedłożenie dokumentacji od konsuli obu krajów – z którego ciało jest wywożone oraz do którego jest wwożone, a także potwierdzenie braku przeciwwskazań do zorganizowania pochówku a wcześniej również przetransportowania zwłok.

Konkretne wymagania

Do podstawowych potrzebnych dokumentów pozwalających na w pełni zgodny z prawem transport zwłok poza granicę państwa w jakim doszło do zgonu, zaliczyć trzeba pozwolenie wydane przez starostę właściwego dla obszaru, w którym ma odbyć się uroczystość pogrzebowa. Ten dokument jest uzyskiwany na podstawie dogadania się starostwa z organem takim jak powiatowy inspektor sanitarny. Do tego nie obejdzie się bez zaświadczenia konsula krajowego jakie jest wydawane po zaprezentowaniu pozwolenia potwierdzającego, że nie ma żadnych przeszkód, które uniemożliwiałyby sprowadzenie ciała na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie wnioski w omawianym temacie mogą złożyć osoby do tego uprawnione takie jak małżonek zmarłego, jego krewni zstępni, czyli potomkowie w linii prostej to jest dziecko, wnuk czy prawnuk, krewni wstępni, a więc krewny w linii prostej, a mianowicie do nich zaliczają się rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a także krewni boczni – wszyscy do czwartego stopnia pokrewieństwa. Dodatkowo, formalności może wziąć na siebie także powinowaty w linii prostej, wyłącznie do pierwszego stopnia, a także można zlecić realizację transportu i związanej z tym procedury doświadczonemu zakładowi funeralnemu, który zrobi to w naszym imieniu, tak jak przykładowo podejmująca się tego typu usług dla klientów znana marka Jakubisiak.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here