Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla firm IT

Bardzo duża część specjalistów IT jest dzisiaj zatrudniona na umowach B2B, co niesie dla nich nie tylko pewne korzyści związane z zarobkami, ale także ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za popełnione błędy. Standardowym działaniem specjalistów IT pracujących na własny rachunek jest dzisiaj wykupienie ubezpieczenia  firm IT. Dowiedz się, jakie niesie ze sobą korzyści, przed jaką odpowiedzialnością chroni i dlaczego powinna być to pierwsza rzecz, o jakiej pomyślisz po założeniu firmy.

Praca w IT na własny rachunek – jakie niesie ryzyko?

Jako specjalista zatrudniony na umowie o pracę możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności wynoszącej maksymalnie trzykrotność pensji, liczyć musisz się również z takimi konsekwencjami jak nagana czy utrata pracy. Jednakże specjaliści zatrudnieni w formie B2B odpowiadają całym swoim majątkiem, dlatego błędy lub zaniechania w pracy mogą spowodować naprawdę daleko idące konsekwencje.

Ryzyko wiąże się z różnymi zdarzeniami, jaką mogą zajść w pracy. Twój kontrahent może żądać od Ciebie pokrycia kosztów, spowodowanych:

  • wyciekiem lub utratą ważnych czy poufnych danych;
  • niepoprawnym działaniem napisanego przez Ciebie programu;
  • brakiem wymaganych funkcji w oprogramowaniu;
  • świadomym lub nieświadomym naruszeniem cudzej własności intelektualnej;
  • naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Ubezpieczenie firm IT uchroni Cię przed ponoszeniem kosztów błędów i cyberincydentów, które mogą być efektem Twoich zaniechań czy błędów w pracy i które mogą przyczynić się do strat i uszkodzeń zarówno Twojej sieci i systemów, jaki i Twoich klientów.

Jak wybrać ubezpieczenie dla specjalistów IT?

Na szczęście ubezpieczenia OC zawodowe dla specjalistów IT są coraz lepiej dostosowane do specyfiki pracy w tej branży i w formie zatrudnienia B2B. Podpowiadamy, jakie najważniejsze zapisy powinna zawierać umowa ubezpieczenia, aby uzyskanie odszkodowania przebiegło bez żadnych problemów.

Klauzula terytorialna

Praca dla zagranicznych firm lub wykonywanie jej z dowolnego miejsca na świecie nie jest w branży IT niczym nowym. Dlatego przy wyborze ubezpieczenia zwróć uwagę, aby polisa likwidowała szkody niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Pokrycie kosztów cyberzdarzeń i błędów w pracy

Ważne jest, aby umowa przewidywała pokrywanie kosztów nie tylko Twoich zaniechań, ale też błędów oraz niezależnych do Ciebie incydentów cyber, np. ataków hakerskich, wyłudzeń czy nawet awarii sieci lub sprzętu.

Przeniesienie odpowiedzialności na wykonawców

Normą w pracy IT jest outsourcing niektórych zadań. Ubezpieczenie powinno przewidywać takie sytuacje i przenosić odpowiedzialność za błędy i zaniechania na faktycznego wykonawcę, np. firmę, której podzlecasz wykonanie danego zadania.

Bezpieczne kontrakty

Twoje ubezpieczenie dla firm IT powinno pokrywać też koszty wynikające z roszczeń, które są zgodne z zapisami w umowach, a także oferować pomoc prawną i techniczną w czasie rozwiązywania kryzysu i naprawiania szkód.

Nie ryzykuj i pracuj bezpiecznie

Nawet jeśli Twój kontrahent nie wymaga od Ciebie wykupienia ubezpieczenia dla firm IT (co staje się coraz powszechniejsze), warto poważnie to rozważyć i uniknąć ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za błędy lub inne zdarzenia, w wyniku których firma, dla której wykonujesz pracę, poniesie straty. Pamiętaj, że koszty takich błędów lub zdarzeń mogą być naprawdę duże i doprowadzić Twoją działalność do upadłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here