Jakie przepisy regulują możliwość otrzymania odszkodowania za słupy energetyczne?

Począwszy od 3 sierpnia 2008 r. na mocy art. 1 pkt. 2 Ustawy z 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.731), zmieniającej Ustawę Kodeks cywilny, wprowadzono służebność przesyłu dla uregulowania stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości, na których są zlokalizowane urządzenia przesyłowe.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, za urządzenia przesyłowe uznaje się urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne, które nie stanowią części składowej gruntu lub budynku, na którym zostały zlokalizowane, a są własnością przedsiębiorstwa przesyłowego.

Na mocy tych przepisów właściciele nieruchomości gruntowych z liniami energetycznymi mogą domagać się od firm przesyłowych odszkodowania lub złożyć wniosek o ustanowienie umowy o odpłatną służebność przesyłu.

Kiedy można mówić o służebności przesyłu?

Przepisy o służebności przesyłu mają zastosowanie, nie tylko gdy urządzenia przesyłowe zostały już usytuowane na cudzych nieruchomościach gruntowych, ale również w sytuacji, kiedy inwestycja taka jest dopiero planowana. O odszkodowanie można ubiegać się za okres 10 lat wstecz i 10 lat „do przodu”, a więc łącznie za 20 lat. Wysokość odszkodowania dla właściciela nieruchomości zależy od stawek rynkowych za korzystanie z danego rodzaju rzeczy w określonych warunkach i czasie posiadania rzeczy przez przedsiębiorcę przesyłowego (wyrok SN z dn. 7 kwietnia 2000 r., sygn. akt IV CKN 5/2000, wyrok SN z dn. 15.09.2005 r., sygn. akt II CK 61/2005) oraz stopnia, w jakim słupy energetyczne obniżają funkcjonalność i wartość gruntów.

O wypłatę odszkodowania należy zwrócić się do przedsiębiorstwa przesyłowego, a gdy nie przyniesie to skutku, sprawę należy skierować do sądu.

Jakie macie doświadczenia w tym temacie? Komentujcie!

Źródło:
1. Wysokie odszkodowania za słupy elektryczne, deon.pl, dostępny w Internecie: www.deon.pl/wiadomosci/biznes-gospodarka/art,1057,wysokie-odszkodowania-za-slupy-elektryczne.html.
2. Miliony za słupy energetyczne na działce, slupy-energetyczne.pl, dostępny w Internecie: www.slupy-energetyczne.pl/linie-energetyczne/odszkodowanie-za-slupy-na-dzialce.html.
3. Odszkodowanie za Słupy Energetyczne, slupy-energetyczne.pl, dostępny w Internecie: www.slupy-energetyczne.pl/.
4. Będą rekompensaty za słupy energetyczne i rurociągi na działkach. Odszkodowania wyniosą prawie 19 mld zł, gazetaprawna.pl, dostępny w Internecie: prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/601874,beda_rekompensaty_za_slupy_energetyczne_i_rurociagi_na_dzialkach_odszkodowania_wyniosa_prawie_19_mld_zl.html.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here