Kiedy przysługuje odszkodowanie za zwolnienie z pracy?

Zasadniczo odszkodowanie przysługuje osobom, które zostały zwolnione niezgodnie z prawem lub z postanowieniami umowy o pracę. Przykładem takiej sytuacji może być niedotrzymanie okresu wypowiedzenia wynikającego z przepisów prawa pracy lub nieistnienie przyczyny stanowiącej powód rozwiązania stosunku pracy.

Jaka jest wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie przyznawane jest w granicach:
– dolną granicę stanowi wynagrodzenie za dwa tygodnie pracy,
– górną granicą jest trzymiesięczne wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego za okres wypowiedzenia.

W jaki sposób można się ubiegać o odszkodowanie za zwolnienie z pracy?

Pracownik, z którym bezprawnie rozwiązano umowę o pracę, ma prawo wystąpić z powództwem o odszkodowanie do sądu pracy. Termin złożenia wniosku o odszkodowanie to 14 dni od zwolnienia z pracy. Rozpatrzenie wniosku oraz wyjaśnienie okoliczności związanych ze zwolnieniem z pracy pracownika ubiegającego się o odszkodowanie trwa trzy miesiące. Jeżeli po tym terminie wniosek nie zostanie rozpatrzony lub zostaje odrzucony, możemy ponownie wznowić postępowanie sądowe.

Co zrobić, jeżeli sąd nie przyzna odszkodowania?

Od nieprzychylnej decyzji sądu można się odwołać. Ponowne odrzucenie wniosku przez sąd pracy stwarza konieczność skierowania sprawy do Trybunału, który ma rok na rozpatrzenie wniosku. Należy podkreślić, że koszty związane z tym postępowaniem ponosi zwolniony pracownik, który składa pozew. Warto wziąć to pod uwagę, gdyż może się okazać, że nawet jeśli odszkodowanie zostanie przyznane, może ono być niższe niż koszty sądowe i manipulacyjne.

Czy zostaliście kiedyś bezprawnie zwolnieni z pracy? Jakie były tego powody? Czekamy na Wasze komentarze!

Źródło:
1. Agnieszka Lechman Filipiak, Jakiego odszkodowania może domagać się zwolniony pracownik?, gazetaprawna.pl, dostępny w Internecie: praca.gazetaprawna.pl/artykuly/324564,jakiego_odszkodowania_moze_domagac_sie_zwolniony_pracownik.html.
2. Odszkodowanie za zwolnienie, wieszjak.pl, dostępny w Internecie: prawo.wieszjak.pl/forum/thread/86561,Odszkodowanie-za-zwolnienie..html.
3. Odszkodowanie za zwolnienie z pracy, www.560.pl, dostępny w Internecie: www.560.pl/odszkodowanie-za-zwolnienie-z-pracy/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here