Czym jest błąd lekarski?

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych za zdarzenie medyczne uznaje się następstwo niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
diagnozy, która doprowadziła do nieodpowiedniego leczenia albo opóźniła odpowiednie leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
leczenia (zawiera się w tym również wykonanie zabiegu operacyjnego);
zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Dla uznania zdarzenia medycznego istotne jest, aby w wyniku tych niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną działań doszło do zakażenia pacjenta, uszkodzenia jego ciała, pogorszenia stanu zdrowia albo śmierci pacjenta. Zasady te, jak również tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia, znajdują zastosowanie jedynie w stosunku do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalach w rozumieniu nowo uchwalonych przepisów o działalności leczniczej.

Wysokość odszkodowania za błąd lekarza

Nowe przepisy przewidują stosunkowo niską wysokość odszkodowań. Maksymalna kwota, jaką może uzyskać pacjent, to 100 tys. zł (w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia), a w przypadku śmierci pacjenta w wyniku błędu lekarskiego – maksymalnie 300 tys. zł jest wypłacane rodzinie. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu odszkodowania podejmuje się w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Ostateczną kwotę zawsze podaje ubezpieczyciel, a od jego decyzji nie można się odwołać. Sprawę można wówczas jedynie skierować do sądu.

Czy otrzymaliście kiedyś odszkodowanie za błędy lekarskie? Jakiej było wysokości? Czekamy na Wasze odpowiedzi!

Źródło:
1. Długa droga po odszkodowanie za błąd medyczny, gazetaprawna.pl, dostępny w internecie: serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/604732,dluga_droga_po_odszkodowanie_za_blad_medyczny.html.
2. Monika Brzozowska, Kiedy przysługuje odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego?, wieszjak.pl, dostępny w internecie: prawa-pacjenta.wieszjak.pl/pacjent-w-sadzie/269099,Kiedy-przysluguje-odszkodowanie-z-tytulu-bledu-lekarskiego.html.
3. Odszkodowania za błędy medyczne: nowe przepisy, opieka.senior.pl, dostępny w internecie: www.opieka.senior.pl/85,0,Odszkodowania-za-bledy-medyczne-nowe-przepisy,12803.html.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here