Jakie są rodzaje powodzi?

Definicje powodzi proponowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wskazują na istnienie następujących typów powodzi:
– opadowe (deszczowe) – które są wynikiem opadów deszczu, mogą wystąpić się w różnych rejonach Polski. Przykładem może być powódź w dorzeczu Odry w lipcu 1997 r. i w dorzeczu Wisły w lipcu 2001 r.
– spowodowane deszczami nawalnymi – nawałnice występują zwykle na niewielkich obszarach i są krótkotrwałe, stają się przyczyną tzw. szybkich powodzi, jak np. w rejonie Gdańska w lipcu 2001 r.
– roztopowe – powodują tajanie pokrywy śnieżnej i osiągają najgroźniejsze rozmiary na dużych rzekach nizinnych. Np. w Polsce zimą 1978/1979.
– zatorowe (zimowe) – dochodzi do nich w czasie zamarzania rzeki, gdy w wodzie powstaje zator i dochodzi do spiętrzenia kry, np. powódź w rejonie Płocka w styczniu 1982 r.
– sztormowe – są wynikiem wiatru o sile przekraczającej 10 st. B, zagrożenie na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego występuje kilkanaście razy w ciągu roku.

Czy warto ubezpieczyć się od skutków powodzi?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista – tak. Ubezpieczenie od skutków powodzi najczęściej zawiera ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Oprócz zabezpieczenia mienia w ramach ubezpieczenia zwracane są również koszty:
– ratowania mienia dla zmniejszenia rozmiarów szkody;
– szkód powstałych podczas akcji ratowniczej;
– uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;
– zniszczeń spowodowanych upadkiem drzew w następstwie powodzi.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia i od czego zależy wysokość składki?

Wysokość składki za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jest zależna sumy ubezpieczenia, ilości ubezpieczonych ryzyk i udzielonych zniżek. W sytuacji ubezpieczenia od powodzi także zwiększonych kosztów działalności w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej; wysokość składki będzie zależeć także od rodzaju prowadzonej działalności.

Przedmiotem ubezpieczenia od powodzi mogą być:
– budynki i lokale mieszkalne;
– domy w budowie;
– pomieszczenia przynależne;
– budowle;
– stałe elementy wyposażenia;
– ruchomości domowe;
– wartości pieniężne;
– przedmioty wartościowe.

Czy macie jakieś doświadczenia z ubezpieczeniami od powodzi? Opowiedzcie nam o nich!

Źródło:
1. Andrzej Twardowski, Powódź mniej straszna, jeśli masz ubezpieczenie, bankier.pl, dostępny w Internecie: www.bankier.pl/wiadomosc/Powodz-mniej-straszna-jesli-masz-ubezpieczenie-2111179.html.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here