Składka zdrowotna jest obowiązkowo odprowadzana w przypadku zatrudnienia jest na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy pozostaje w stosunku służbowym. Tym ubezpieczeniem są objęci renciści, emeryci oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia. Rolnicy korzystają z prawo dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej dzięki przynależności KRUS-u, zaś osoby bezrobotne z tytułu zarejestrowania w urzędzie pracy. Luką polskiego ustawodastwa wydaje się być pominięcie w katalogu obowiązkowo ubezpieczonych osób kobiet w ciąży. W praktyce oznacza to, że ciężarna, która nie posiada żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma prawa do bezpłatnej opieki lekarskiej.

Jeżeli chodzi o pracodawców, to zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać w ciągu 7 dni od powstania tego obowiązku. Może to być dzień rozpoczęcia pracy, nawiązania stosunku służbowego, powołania do służby, przyjęcia do szkoły czy nabycia prawa do zasiłku. Nie ma takiego obowiązku w sytuacji, gdy osoba pracuje w oparciu umowy o dzieło i studentów do 26 roku życia. Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia tracą prawo do wcześniejszego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli żak nie posiada innego możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, to składka może odprowadzana przez jego uczelnię. Należy jedynie złożyć odpowiedni dokument we właściwym dziale.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się w Narodowym Funduszu Zdrowia. W Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. W związku tym osoba, która miała przerwaną ciągłość w odprowadzaniu tej składki musi uiścić dodatkową opłatę. Jej wysokość jest uzależniona od długości nieskładkowego okresu. Następnie na mocy podpisanej umowy zobowiązuje się do dobrowolnego płacenia składki co miesiąc. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here