Początkujący

A1 – Beginner – osoba znajdująca się na tym poziomie jest w stanie ułożyć proste wypowiedzi i pytania np. na temat miejsca zamieszkania itp. oraz umie się przedstawiać.

A2 – Pre Intermediate – osoba, która znajduje się na tym poziomie potrafi porozumiewać się jeśli chodzi o sprawy proste, z życia codziennego.

Średnio zaawansowany

B1 – Intermediate – osoba będąca na tym poziomie jest w stanie zrozumieć jasne wypowiedzi, często związane z jej środowiskiem (praca, szkoła itp.). Dodatkowo, potrafi poradzić sobie w rozmowie w kraju, w którym języka angielski jest językiem ojczystym. Co więcej, umie ułożyć proste wypowiedzi, ustne lub pisemne na tematy znane lub takie, które ją interesują

B2 – Upper – Intermediate – osoba znajdująca się na tym poziomie jest w stanie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) przejrzyście i szczegółowo na szeroki wachlarz tematów. Dodatkowo, umie wyrazić swój punkt widzenia oraz rozumie znaczenie tekstów o tematyce bardziej złożonej, odnoszące się do aspektów abstrakcyjnych, jak i konkretnych.

Zaawansowany

C1 – Advanced – osoba, która jest na tym poziomie rozumie złożone i trudne teksty, wykazując się przy okazji umiejętnością czytania „między wierszami”. Dodatkowo, osoba taka jest w stanie porozumiewać się w języku obcym bez problemów – potrafi sformułować wyczerpujące wypowiedzi zarówno ustnie, jak i pisemnie (nie doświadcza przy tym trudności w odnalezieniu odpowiedniego czy potrzebnego do zaistniałej sytuacji słownictwa)

C2 – Proficient – Osoba będąca na tym poziomie jest w stanie zrozumieć wszystko to, co przeczyta lub usłyszy w języku obcym. Potrafi celnie i spójnie wyrazić to, co myśli oraz jest w stanie streścić różnorakie informacje, wcześniej zasłyszane lub przeczytane.

Na jakim poziomie znacie język angielski? Czy chcielibyście nauczyć się go lepiej? Wypowiedzcie się w komentarzu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here