Emerytury Praca w warunkach szkodliwych a emerytura

Praca w warunkach szkodliwych a emerytura

-

Za osobę pracującą w szczególnych warunkach uznaje się pracownika zatrudnionego przy wykonywaniu czynności o dużej szkodliwości dla zdrowia i o dużym stopniu uciążliwości. Praca w szczególnych warunkach to również taka praca, która wymaga wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej – z punktu widzenia bezpieczeństwa własnego lub otoczenia.

Zasady przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu pracy w szczególnych warunkach przedstawione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnianych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Z rozporządzenia tego wynika, że zakwalifikowanie poszczególnych okresów pracy do pracy w szczególnych warunkach należy do obowiązków zakładu pracy.

Zakład pracy na podstawie posiadanej dokumentacji dokonuje odpowiednich zapisów w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach. Świadectwo takie wystawiane jest według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów. Zakład pracy może też dokonać zapisów kwalifikujących dane okresy do pracy w szczególnych warunkach w zwykłym świadectwie pracy.

Wysokość wcześniejszej emerytury jest ustalana poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku, w którym dana osoba decyduje się przejść na emeryturę (art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 359, z późn. zm.]). Średnie dalsze trwanie życia dla poszczególnego wieku publikowane jest przez GUS w formie tablic co roku w terminie do 31 marca. Średnie dalsze trwanie życia jest wielkością statystyczną, której celem jest wskazanie okresu, w którym przeciętnie będzie pobierana nowa emerytura. Tablice średniego dalszego życia są podstawą do ustalenia wysokości emerytur w odpowiedzi na wnioski złożone od 1 kwietnia do 31 marca.

Podstawą obliczenia emerytury jest kwota składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ostatnim dniu miesiąca, od którego będzie przysługiwać emerytura. W kwocie tej uwzględnione są: zgromadzone składki na ubezpieczenie emerytalne, waloryzacja tych składek oraz waloryzacja kapitału początkowego, jeśli ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1999 r.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

Dariusz Wilk

Dariusz Wilk - ukończył finanse i rachunkowość w Uniwersytecie Ekonomicznym  w Poznaniu. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania funduszami i projektami Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Nasz specjalista pisze o sobie:

Do tej pory zdobyłem doświadczenie zawodowe, pracując w firmie ubezpieczeniowej oraz w firmie audytorskiej.

Oprócz tematyki ekonomicznej, zwłaszcza finansowej, moją pasją jest sport. W wolnych chwilach gram w siatkówkę oraz biegam. Ostatnio zainteresowałem się biegami długodystansowymi. Ukończyłem półmaraton i maraton w Poznaniu. W miarę możliwości staram się prowadzić aktywny tryb życia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Co grozi za przebicie numerów w samochodzie?

Przebicie numerów w samochodzie jest przestępstwem przeciwko obrotowi gospodarczemu, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa należy do obywatelskich obowiązków, jednakże wiele osób składających takie zawiadomienie kieruje się niższymi pobudkami niż spełnienie społecznego obowiązku. Poza tym złożenie zawiadomienia o przestępstwie rodzi obawy o własne bezpieczeństwo i nierzadko niechęć do występowania w procesie w charakterze świadka.

Zobacz też

Jak oszczędzać na jedzeniu?

Comiesięczne wydatki na żywność są najbardziej niezorganizowaną grupą kosztów z budżetu domowego. Dużo zależy od naszego podejścia do jedzenia, do form gotowania i oszczędzania samego w sobie. Jeśli jesteśmy singlem stołującym się restauracjach czy barach mlecznych, któremu raz na czas rodzice zapełnią zamrażalnik kilogramami gotowych dań, sytuacja jest łatwiejsza. Jeśli zaś mamy do czynienia z klasyczną rodziną dwa na dwa, czy parą, sprawa wygląda już nieco inaczej. Tutaj też większość zależy tak naprawdę od przedsiębiorczości umiejętności i chęci osoby robiącej zakupy, i prowadzącej „kuchnię”czyli w większości przypadków od kobiety.

Jak znaleźć dobrą firmę rekrutacyjną w Krakowie?

Już nie tyle z roku na rok, co z miesiąca na miesiąc rośnie popyt na profesjonalne usługi rekrutacyjne. Pandemia...

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Prowadząc firmę, jednym z obowiązków przedsiębiorcy, który dodatkowo zatrudnia pracowników, jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP. Kto może się...

Może Cię zainteresuje: