Finanse osobiste Jaki jest termin odwołania od decyzji podatkowej?

Jaki jest termin odwołania od decyzji podatkowej?

-

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji podatkowej?

W odwołaniu od decyzji podatkowej należy zawrzeć: określenie podatnika, który odwołuje się od decyzji z podaniem jego adresu i podpisu, wskazanie nieprawidłowości w decyzji, istoty i zakresu żądania (np. uchylenia całej lub części decyzji) oraz przedstawienie dowodów. Odwołanie powinno uzasadniać w jaki sposób wydana przez organ decyzja narusza przepisy prawa. W zależności od określonej sytuacji powoływać się można m.in. na argumenty błędnej wykładni prawa, naruszenie obowiązku zebrania kompletnego materiału dowodowego. Jeżeli odwołanie nie zawiera wszystkich wymienionych elementów, podatnik odwołujący się od decyzji zostanie wezwany do uzupełnienia informacji w terminie 7 dni. Od postanowienia o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia nie przysługuje odwołanie.

W jakim terminie można odwołać się od decyzji organu skarbowego?

Odwołanie należy złożyć do 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym decyzja została dostarczona podatnikowi. Po tym terminie odwołanie może nastąpić jedynie wówczas, gdy podmiot odwołujący się od decyzji udowodni, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych np. w wyniku wypadku losowego. W tym przypadku zaskarżający decyzję jest jednak także zobowiązany pewnymi terminami, podanie o przywrócenie terminu należy bowiem złożyć do 7 dni od ustania przyczyny w opóźnieniu.

Gdzie należy złożyć odwołanie od decyzji podatkowej?

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który wydał kwestionowaną decyzję. Może być ono doręczone osobiście do siedziby organu, listownie, a niektóre Urzędy Skarbowe umożliwiają także złożenie odwołania drogą elektroniczną.

Źródła:

[1] Magdalena Stec, Jak odwołać się od decyzji w sprawach podatkowych, Gazeta Podatnika Nr 19/2012 (1239), dostępny w Internecie: http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/jak_odwolac_sie_od_decyzji_w_sprawach_podatkowych-a_6451.htm.

[2] Małgorzata Żujewska, Jak skutecznie odwołać się od decyzji podatkowej?, Gazeta Podatkowa nr 73 (801) z dnia 12.09.2011, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,2,64,97612,jak-skutecznie-odwolac-sie-od-decyzji-podatkowej.html.

[3] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Znaleźliście się w takiej sytuacji? Dajcie znać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Piwo a zdrowie

Picie piwa kojarzy nam się z powstawaniem tak zwanego „mięśnia piwnego” i coś w tym musi być. Piwo bowiem zawiera duże ilości węglowodanów, kalorii, a alkohol pomaga w odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Do tego tłusta kolacja lub paczka chipsów i mięsień piwny rośnie jak na drożdżach.

Rozmowa rekrutacyjna w języku obcym

Poszukujący pracy, ale także kandydaci na studia obecnie są coraz częściej zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne w języku obcym. Dziś znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest powszechna, jednak mimo to większość kandydatów do pracy, w szczególności tych, którzy nigdy nie pracowali zagranicą obawia się odpowiadania na pytania w języku innym niż ojczysty.

Zobacz też

Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

Zaostrzenie sankcji za rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w założeniu ustawodawcy miało zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy. Zwłaszcza w sektorach takich jak budownictwo czy przetwórstwo przemysłowe i handel najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy (zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym). Sami pracownicy raczej nie przywiązują do tego wagi, gdyż obawiają się sankcji ze strony pracodawcy za zgłoszenie takiego naruszenia.

Nauka masażu. Jak wygląda i czemu warto się na nią zdecydować?

Masażysta to coraz bardziej pożądany zawód. Coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej, pracując przed komputerem lub za kierownicą...

Podniebienie gotyckie – charakterystyka i leczenie

Każda nieprawidłowość w obrębie budowy jamy ustnej może być powodem trudności z mową, jedzeniem i oddychaniem. Do szczególnego rodzaju...

Może Cię zainteresuje: