Wyrazem uznania za dobrą pracę powinno być również poczucie odpowiedzialności i uczciwości każdego menedżera wobec pracowników oraz szczere przekazywanie informacji o pogarszającej się kondycji przedsiębiorstwa i konieczności redukcji zatrudnienia. Tego wymaga etyka postępowania. Wielu kierowników obawia się przekazywania „złych wieści” dlatego chcemy przekonać czytelników o znaczeniu szczerości i uczciwości wobec zatrudnionych

Dlaczego firmy zatajają prawdę?

Managerowie i Team Leaderzy zespołów obawiają się zazwyczaj oskarżenia o to, że ponoszą winę za zwolnienie pracowników. W zakładach pracy zdarza się przypisywanie winy, temu kto przekazał złą informację. Osoba odpowiedzialna za zespół jest zobowiązana do poniesienia ryzyka ewentualnych oskarżeń, gdyż jedynym sposobem na przetrwanie trudnego okresu jest właściwa współpraca. Jeżeli pracownicy dowiedzą się o zwolnieniach od kogoś innego niż ich przełożony to utracą zaufanie do kierownictwa, rozpoczną się spekulacje przez co na pewno spadnie efektywność i wydajność.

„Korzyści” z zachowywania etyki

Zachowywanie etyki powinno być celem samym w sobie. Warto jednak zwrócić uwagę na profity, jak można uzyskać będąc uczciwym względem pracowników. Zatajanie informacji o słabej kondycji firmy powoduje obniżenie morale pracowników, a w rezultacie obniża także efektywność całej organizacji. Tymczasem zachowując uczciwość, kadra zarządzającas zyskuje lojalność pracowników i ich zaangażowanie. Pamiętajmy, że pracownicy także mają rodziny, znajomych, a promowanie przez nich firmy jest najbardziej wiarygodne i skuteczne!

W jaki sposób przekazywać „złe” wieści?

panika czy zbiorowa histeria nie pomogą w i tak pogarszającej się sytuacji firmy. Nie chodzi przecież o to, by „straszyć” pracowników zwolnieniami. Warto przestrzegać następujących zasad:

– O trudnych sprawach warto informować załogę najwcześniej jak to jest możliwe, by oni sami również byli w stanie podejmować działania zapobiegające zwolnieniom np. podnieść wydajność.

– Zapewnianie, że redukcja zatrudnienia będzie ostatecznością! Przekonanie pracowników, że pomimo, że istnieje groźba redukcji zatrudnienia, zostanie ona podjęta dopiero gdy oszczędności kosztów nie przyniosą rezultatów.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here