Od czego zacząć?

Pomysł na biznes

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy mieć pomysł na biznes, to on w głównej mierze decyduje o tym czy odniesiemy sukces na rynku. Planując konkretną działalność zastanówmy się w czym jesteśmy dobrzy, jakie mamy dotychczasowe doświadczenia i kontakty, z kim moglibyśmy nawiązać współpracę. Dobry biznes nie koniecznie musi opierać się na super specjalistycznej wiedzy czy unikalnej technologii, jeżeli np. umiemy świetnie prasować koszule, zastanówmy się czy nie otworzyć jednoosobowej firmy oferującej profesjonalne prasowanie dla biznesmenów.

Piszemy biznesplan

Mając już wybraną koncepcję swojej firmy powinniśmy stworzyć szczegółowy opis planowanej działalności czyli tzw. biznesplan.  Przewidujemy w nim warunki w jakich przyjdzie nam działać w określonych granicach czasowych, wyznaczamy cele, podstawowe zadania, posiadane i wymagane środki (także te finansowe) oraz sposoby najkorzystniejszego ich wykorzystania. Biznesplan pomoże nam ocenić opłacalność przedsięwzięcia jest to również dokument wymagany do pozyskania finansowania działalności przez bank czy inną instytucję.

Wybieramy nazwę firmy

Trudno zacząć budowę marki swojej firmy, bez posiadania ciekawego loga i nazwy. Nazwa firmy powinna się dostatecznie odróżniać od nazw innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku, a jednocześnie nie może wprowadzać w błąd.  Sposób oznaczenia firmy zależy od tego, czy przedsiębiorca jest osobą fizyczną, czy prawną. Dla osoby fizycznej firmą jest jej imię i nazwisko, w przypadku spółki cywilnej firmę stanowić powinny imiona i nazwiska wszystkich wspólników, którzy zawarli umowę spółki wraz z dodatkiem, że chodzi o spółkę cywilną. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, która najczęściej może zostać obrana w sposób dowolny. Oprócz niej firma powinna też zawierać określenie formy prawnej, nawet w skrócie.

Jak zorganizować środki finansowe

Zdobycie odpowiedniego kapitału początkowego to najczęściej główny problem, który pojawia się na etapie decyzji o założeniu własnej firmy. Oto kilka potencjalnych  źródeł finansowania działalności gospodarczej:

– Oszczędności własne lub pomoc rodziny. Jeżeli pomysł założenia własnej firmy rodzi się w nas długo, kilka lat warto systematycznie odkładać pieniądze, które po jakimś czasie stworzą kapitał początkowy naszej firmy. Jeżeli nie mamy takiej możliwości warto zwrócić się o pomoc do rodziców, czy innych członków rodziny którzy mają finansowe możliwości pomocy;

– Fundusze unijne. Środki z UE to obecnie bardzo popularny sposób wsparcia młodej firmy, warto zorientować się jakie programy są aktualnie prowadzone i jaka dokumentacja jest wymagana. W przypadku starań o tego typu fundusze trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość i mieć świadomość że nie jest to stuprocentowe źródło pozyskania finansowania;

– Kredyt bankowy lub leasing. Niestety w praktyce te źródła finansowania mogą okazać się trudno dostępne dla nowych przedsiębiorców. Instytucje finansowe wymagają przedłożenia dokumentów poświadczających historię firmy i uwiarygodniających ją jako pożyczkodawcę, dlatego o tego typu wsparcie można skutecznie zabiegać po około pół roku działalności. Ewentualnym rozwiązaniem może być zaciągnięcie kredytu pod zabezpieczeniem (nieruchomość, samochód).

A jak Wy pozyskaliście fundusze na działalność gospodarczą?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here