OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zapewni ochronę ubezpieczeniową w przypadku wyrządzenia szkody na osobach trzecich (spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu), a także na ich mieniu (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy). Zakres ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności może być również rozszerzony o odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu określonej usługi wynikające z jej wadliwego wykonania. Generalnie ubezpieczenia działalności gospodarczej można podzielić według kilku kryteriów. Główny podział pozwala wyodrębnić ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Do ubezpieczeń, których zawarcie jest obowiązkowe, należą:

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów;

– ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Inny użyteczny podział to podział ubezpieczeń majątkowych na ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Katalog ubezpieczeń w obu grupach jest długi.

Warto wymienić przykładowo kilka ich rodzajów.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

– ogólnej (za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi lub wynikającymi z niewłaściwego wykonania kontraktu);

– zawodowej (za szkody wyrządzone w związku z wykonywanym zawodem np. odpowiedzialność cywilna lekarzy, adwokatów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów);

– za produkt (z tytułu szkód wyrządzonych wprowadzeniem wadliwego produktu do obrotu).

Ubezpieczenia mienia:

– ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych;

– ubezpieczenie autocasco, casco statków powietrznych, wodnych;

– ubezpieczenie utraty zysku;

– ubezpieczenie od kradzieży;

– ubezpieczenie robót budowlano-montażowych;

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;

– ubezpieczenie kredytu;

– ubezpieczenie cargo (ładunku).

Jakie ubezpieczenie zapewniacie swojej firmie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here