Firma Na czym polega opodatkowanie w formie karty podatkowej?

Na czym polega opodatkowanie w formie karty podatkowej?

-

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest dobrowolne (na wniosek podatnika) i dotyczy tylko niektórych przychodów osiąganych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.[1]

Działalność pozarolnicza podatników opodatkowana w formie karty podatkowej jest dla wielu podmiotów bardzo korzystna, gdyż przedsiębiorca – podatnik nie musi spełniać wielu warunków dotyczących prowadzenia księgowości (zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych), nie składa zeznań podatkowych (opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na płaceniu ustalonego w obwieszczeniach Ministra Finansów określonego ryczałtu), nie musi składać deklaracji o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu a także płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego. Jedynym obowiązkiem jest wydawanie na życzenie klienta faktur i rachunków oraz przechowywanie ich kopii przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym wystawiono rachunek lub fakturę (5 lat podatkowych).[2]

Aby podatnik podlegał opodatkowaniu w formie karty podatkowej, musi spełniać łącznie następujące warunki:

– prowadzona przez podatnika pozarolnicza działalność gospodarcza musi zostać uwzględniona w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

– podatnik złożył wniosek o zastosowanie wobec niego opodatkowania w formie karty podatkowej wraz ze zgłoszeniem, jaką działalność prowadzi i czy znajduje się ona w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy;

– oprócz zgłoszonej pozarolniczej działalności gospodarczej (uwzględnionej w tabeli) podatnik nie prowadzi innej działalności gospodarczej – może natomiast sam pracować na podstawie umowy o pracę;

-nie korzysta przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

– małżonek podatnika, składającego wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie
działalność gospodarcza – zgłoszona we wniosku – nie polega na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym;

– działalność jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. [3]

Powyższy wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (który ma ustalony wzór) należy złożyć na dany rok podatkowy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego – najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego (np. w czerwcu) – wniosek powinien złożyć jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Podatnik powinien także pamiętać, aby zgłaszać do urzędu skarbowego fakt, że zlikwidowano czy zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej – w przeciwnym razie, w braku odpowiedniego zgłoszenia, uważa się, że podatnik nadal prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Podatnik powinien również zgłosić zamiar zmiany sposobu opodatkowania. W sytuacji, gdy podatnik prowadzi wspólnie z innymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej może złożyć jeden ze wspólników. [4]

Opodatkowanie w formie karty podatkowej z perspektywy zasad wymiaru i poboru podatku jest bardzo proste i czytelne. Podatek płaci się co miesiąc w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego w wysokości ustalonej w decyzji urzędu skarbowego. Indywidualna wysokość podatku dla każdego podatnika ustalana w decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej – jeżeli podatnikowi nie odpowiada taka wysokość podatku, może w terminie 14 dni zrezygnować z karty podatkowej na rzecz innej formy opodatkowania. Decyzję w sprawie ustalenia wysokości podatku podejmuje się na podstawie Obwieszczeń Ministra Finansów ustalających stawki karty podatkowej uzależnione od kilku zasadniczych czynników.

Wysokość miesięcznej stawki podatkowej jest uzależniona od tego:

– jaka jest liczba mieszkańców miejscowości, w której podatnik prowadzi działalność gospodarczą (istnieją 3 grupy stawek, obejmujące miejscowość o liczbie mieszkańców do 5.000; miejscowości o liczbie mieszkańców w przedziale ponad 5.000 do 50.000 mieszkańców oraz miejscowości, gdzie liczba mieszkańców przekracza 50.000 osób);

– liczby zatrudnionych pracowników: stawka 0 – dotyczy działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, stawka „1” – zatrudnienie 1 pracownika, „2’ – zatrudnienie 2 pracowników itp. Maksymalnie można zatrudnić 5 pracowników (stawka „5”);

– rodzaju prowadzonej działalności;

– oraz innych szczegółowych warunków (przykładowo dla świadczenia usług parkingowych, dla których stawki nie są uzależnione od stanu zatrudnienia, lecz od liczby oferowanych miejsc parkingowych; usługi rozrywkowe – stawka podatku zależy od ilości konkretnych urządzeń – liczby automatów, miejsc na karuzeli itp.)

Przykładowo, ślusarz, który prowadzi sam działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, zaś działalność prowadzi w małej miejscowości, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 5.000 – zapłaci miesięcznie podatek w wysokości 349 zł (w 2012 roku). Ten sam ślusarz, mieszkając w mieście, gdzie liczba mieszkańców przekracza 50.000 zaś w jego zakładzie zatrudnione są 3 osoby – zapłaci miesięcznie podatek w wysokości 1229 zł (w 2012r.) [5]
Podatek zryczałtowany w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy, którzy prowadzą działalność m. in. w zakresie:

– usługowym lub wytwórczo – usługowym – jeżeli liczba pracowników odpowiada tej, określonej w tabeli. Do tej grupy należą osoby prowadzące usługi w zakresie grawerowania (maksymalnie mogą zatrudniać 1 pracownika), wyrobu pieczątek (maks. 1 pracownik), usługi w zakresie mechaniki maszyn (maksymalnie mogą zatrudniać 4 pracowników), usługi krawieckie (maksymalne zatrudnienie – 5 pracowników), lakiernictwo (maksymalnie 1 zatrudniony pracownik), usługi parkingowe;

– usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami – maksymalnie można zatrudniać 3 pracowników, zaś przy sprzedaży kwiatów – 2 pracowników;

– usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – gdzie maksymalna liczba pracowników wynosi 2 osoby;

– działalność gospodarcza w branży gastronomicznej (sprzedaż lodów z automatów, pozostała działalność gastronomiczna;

– świadczenie usług transportowych (taksówkarze w zakresie przewozu osób, przewóz ładunków, usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego – za wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym;

– usługi rozrywkowe (automaty, karuzele, imprezy samochodowe, strzelnice, kolejki torowe, huśtawki, siłomierze, bilardy, zjeżdżalnie, oraz pozostałe – płac strachów, labirynt, ściana strachów itp.);

– sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach;

– wolne zawody w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (lekarz i lekarz stomatolog, pielęgniarka, położna, technik dentystyczny) – stawki obliczane są godzinowo w zależności od jednego z 3 przedziałów liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie;

– wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych;

– opieka domowa nad dziećmi i osobami starszymi;

– usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny. [6]

Źródła:

[1] Art. 2 Ustawy z dnia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z późniejszymi zmianami.

[2] Art. 24 Ustawy z dnia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z późniejszymi zmianami.

[3] Art. 25 ust. 1 pkt. 1- 7 Ustawy z dnia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z późniejszymi zmianami.

[4] Art. 29 Ustawy z dnia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z późniejszymi zmianami.

[5] Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r.

[6] Art. 23 Ustawy z dnia z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z późniejszymi zmianami w związku z załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r.

Co myślicie o opodatkowaniu w formie karty podatkowej? Mieliście z nim kiedyś styczność? Podzielcie się opiniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Naturalna koloryzacja włosów

Naturalny kolor włosów jest dla nas najkorzystniejszy. Niestety słońce, zanieczyszczone powietrze, chlorowana woda często powodują matowienie koloru i stopniowe blaknięcie. Czy są naturalne sposoby na wzmocnienie koloru włosów?

Jak bandażować głowę?

Urazy głowy należą do najpoważniejszych, dlatego od prawidłowo wykonanego bandażowania naprawdę wiele zależy. Nie ryzykuj więc i dowiedz się jaką technikę bandażowania użyć, by sobie nie zaszkodzić.

Zobacz też

Terapia rodzinna – na czym polega, kiedy jest potrzebna?

Bardzo często w środowisku rodzinnym dochodzi do konfliktów. Czasami za problemową uważana jest tylko jedna osoba, po czym okazuje się, że konflikt może dotyczyć innych członków domowego ogniska. Często konieczna okazuje się wizyta u specjalisty - obecność wszystkich członków rodziny może okazać się najlepszym rozwiązaniem.

O czym pamiętać, kupują nowy wężyk do fajki wodnej?

Elastyczne wężyki do shishy odpowiadają za komfort palenia, a po części również za zapach dymu. Jeśli wybierzesz model, który...

Pompa próżniowa – jak wybrać, montować i eksploatować?

Coraz częściej zdarza się, że nawet we własnych domach i mieszkaniach montujemy systemy klimatyzacji. Oczywiście w prywatnych obiektach są...

Może Cię zainteresuje: