Tylko niewielka grupa przedsiębiorstw podjęła działania aktywne, które najczęściej przybierały postać działań promocyjnych oraz poszukiwania nowych rynków zbytu na swoje produkty czy świadczone usługi. Powstaje zatem pytanie: czy istnieje na polskim rynku inny sposób na przetrwanie dla firmy, która zamierza kontynuować swoją działalność gospodarczą, jednak w znacznie bardziej sprzyjających warunkach? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać przede wszystkim w takich aktach prawnych, jak: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (1), a ponadto w: ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (2) i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (3).

Korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców może być czasowe zawieszenie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Szczegółowe uregulowania tej kwestii można odnaleźć w art. 14a wzmiankowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, wykonywanie działalności gospodarczej może zostać dokonane przez przedsiębiorcę, będącego zarówno osobą fizyczną, jak i przez pozostałych przedsiębiorców. Warunkiem jest jednak to, by przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników, przy czym należy mieć tu na myśli zatrudnienie na podstawie przede wszystkim umowy o pracę, ale także zatrudnienie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie działalności gospodarczej możliwe jest jedynie w sytuacji zawieszenia wykonywania jej przez wszystkich wspólników spółki. Mówimy wówczas o tzw. solidarnym zawieszeniu działalności gospodarczej, co oznacza, że w przypadku, gdyby choćby jeden ze wspólników chciał kontynuować działalność gospodarczą, należy raczej rozwiązać spółkę aniżeli zawieszać prowadzoną przez nią działalność.

Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Jakie kroki powinien zatem podjąć przedsiębiorca w celu jej zawieszenia? W przypadku osoby fizycznej, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, należy udać się do urzędu gminy (dzielnicy) i wypełnić druk EDG-1. Wniosek ten traktowany jest jednocześnie jako zgłoszenie do ZUS-u (lub KRUS-u), urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego i w gestii urzędu gminy (dzielnicy) leży przekazanie tych informacji do wzmiankowanych instytucji. Po otrzymaniu informacji od urzędu gminy (dzielnicy), płatności składek na ubezpieczenia społeczne zostają zawieszone, o czym przedsiębiorca zostaje zawiadomiony pisemnie.

Przeprowadzenie procedury zawieszenia działalności gospodarczej jest bezpłatne. Warto podkreślić, że zawieszenie działalności gospodarczej z punktu widzenia ZUS-u oznacza ustanie ubezpieczenia, zatem w okresie od dnia zawieszenia działalności do dnia poprzedzającego ponowne jej podjęcie przedsiębiorca nie jest ubezpieczony. Co więcej, zawieszenie działalności gospodarczej przewidziane jest w ustawie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeżeli po upływie 2 lat przedsiębiorca nie wznowi prowadzenia działalności gospodarczej, jego firma zostanie automatycznie wyrejestrowana.

Źródła:

1) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późń. zm.
2) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.
3) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBrak płynności finansowej przedsiębiorstwa – co zrobić?
Następny artykułKredyt w banku – formalności

Natasza Duraj – ukończyła studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim, zostając w 1998 r. pracownikiem naukowo-badawczym tej uczelni. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, analizie ekonomicznej, rachunkowości finansowej oraz zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Współpracuje jako doradca finansowy przy realizacji projektów inwestycyjnych w spółkach akcyjnych sektora usług finansowych oraz jako konsultant strategii rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasz specjalista o sobie:

Moje zamiłowania naukami ścisłymi są tylko jedną stroną mojej natury, której druga wiąże się z zamiłowaniami artystycznymi i muzyką klasyczną. Moją pasją jest taniec klasyczny, który traktuję jako cudowne okno umożliwiające mi spoglądanie w magiczny bajkowy świat baletu. Wolne chwile lubię spędzać z dobrą książką – gustuję szczególnie w literaturze francuskiej i rosyjskiej. Cenię sobie ogromnie kontakt z przyrodą, moją rodzinę i moich cudownych przyjaciół, którzy są mą podporą i codzienną radością.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here