Most recent articles by:

Natasza Duraj

Natasza Duraj – ukończyła studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim, zostając w 1998 r. pracownikiem naukowo-badawczym tej uczelni. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, analizie ekonomicznej, rachunkowości finansowej oraz zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Współpracuje jako doradca finansowy przy realizacji projektów inwestycyjnych w spółkach akcyjnych sektora usług finansowych oraz jako konsultant strategii rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasz specjalista o sobie:

Moje zamiłowania naukami ścisłymi są tylko jedną stroną mojej natury, której druga wiąże się z zamiłowaniami artystycznymi i muzyką klasyczną. Moją pasją jest taniec klasyczny, który traktuję jako cudowne okno umożliwiające mi spoglądanie w magiczny bajkowy świat baletu. Wolne chwile lubię spędzać z dobrą książką – gustuję szczególnie w literaturze francuskiej i rosyjskiej. Cenię sobie ogromnie kontakt z przyrodą, moją rodzinę i moich cudownych przyjaciół, którzy są mą podporą i codzienną radością.

- Advertisement -

Dofinansowania unijne dla małych firm

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej staje przed istotnym dylematem, dotyczących źródeł finansowania swojej działalności. Ten problem dotyczy w szczególności mikroprzedsiębiorców, którzy często finansują założenie swojej firmy z kapitałów własnych oraz środków finansowych pochodzących od członków rodziny. Wiele osób decyduje się także na zaciągnięcie kredytu w banku. Jednakże każde mikroprzedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania ze wsparcia funduszy unijnych, które wpływają pozytywnie na rozwój każdej firmy.

Czy przy upadłości trzeba zwrócić dofinansowanie?

W ostatnich miesiącach obserwowany jest znaczący wzrost przypadków ogłoszenia upadłości przedsiębiorstw, które mają wiele znamion upadłości fikcyjnych, celowo przygotowanych z myślą o przywłaszczeniu uzyskanych środków z dofinansowania unijnego. Dotacje unijne stanowią z założenia pomoc bezzwrotną, co oznacza, że nie istnieje konieczność ich spłacenia, jak ma to miejsce w przypadku zaciągnięcia kredytu przez przedsiębiorstwo. Jednakże w przypadku, gdy podmiot (beneficjent), który otrzymał dotację, nie wywiąże się z umowy podpisanej z instytucją, która tę dotację przyznała, zostanie on zmuszony do zwrotu otrzymanej dotacji lub jej części wraz z odsetkami.

Ubezpieczenie od powodzi

Osoby zamieszkujące tereny zagrożone powodzią, jak również wiele osób z terenu całej Polski, nie raz miało okazję oglądać skutki spowodowane kolejnymi falami powodzi. Szczególnie dotknięte tą katastrofą są osoby, które straciły dorobek całego życia. Czy istnieje zatem sposób, by choć w części móc zabezpieczyć się przed tragedią, która spotkała wielu mieszkańców polskich miast i miasteczek?

Jak podjąć oszczędności po zmarłych?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się nie tylko z niewyobrażalną stratą dla najbliższych osób, ale także z koniecznością uregulowania wielu spraw po zmarłym. Często bowiem pozostawia on zobowiązania do uregulowania, wiążące się np. z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uregulowaniem wszystkich spraw po zmarłym powinny zająć się zarówno bliskie, jak i zaufane osoby, gdyż jest to wyjątkowa sytuacja, w której często brakuje sił psychicznych do podjęcia jakichkolwiek działań.

Odszkodowanie – podstawa

Odszkodowanie stanowi specyficzne świadczenie, wiążące się z uprzednim wyrządzeniem szkody lub odpowiedzialnością osoby, związaną z zaistniałą szkodą. W praktyce można spotkać się z różnymi rodzajami szkód, które powstają chociażby w wyniku wypadków komunikacyjnych, powodując uszkodzenie ciała poszkodowanego, prowadzące często do całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej. Zazwyczaj każdy wypadek wiąże się z podjęciem leczenia, a następnie rehabilitacji, które to koszty pokrywane są przez zakład ubezpieczeń.

Kogo i co warto ubezpieczyć?

Od kilku lat obserwować możemy niezwykle dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce. Powstaje coraz więcej firm ubezpieczeniowych, oferujących wiele nowych produktów ubezpieczeniowych. Za generalną istotę ubezpieczeń należy uznać gromadzenie środków finansowych, których zadaniem jest łagodzenie w przyszłości możliwych skutków nieszczęśliwych wypadków. Dlatego też ubezpieczyć można niemalże wszystko - nie tylko samochód, dom czy mieszkanie, ale także komputer, telefon komórkowy, laptop, a nawet zwierzęta domowe czy określone części naszego ciała.

Jak obliczyć dochód potrzebny do uzyskania świadczenia rodzinnego?

Z posiadaniem dzieci wiąże się wiele szczęścia, niezapomnianych i radosnych chwil, których powinni doświadczać każda matka i ojciec. Niestety coraz więcej rodzin boryka się z problemami finansowymi, które wiążą się często z brakiem stabilnego miejsca pracy lub długotrwałym bezrobociem jednego, a czasami nawet obojgu rodziców. Wiele jest także rodzin, w których ze względu na śmierć jednego z członków rodziny poziom dochodów znacząco się obniżył. Dlatego też warto przybliżyć nieco bliżej problematykę dotyczącą świadczeń rodzinnych, z których korzystać mogą rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł.

Kto dziedziczy dług po kredytobiorcy?

Coraz więcej banków udziela osobom fizycznym kredytów na bardzo długi okres. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której nabywane jest mieszkanie lub finansowana jest budowa domu. Często wiek kredytobiorcy w momencie zakończenia spłaty zobowiązania zaciągniętego w banku wynosi 70 czy 75 lat, dlatego też coraz bardziej aktualna staje się problematyka śmierci kredytobiorcy.

Must read

Zakład pogrzebowy – profesjonalna obsługa w trudnych chwilach

Po śmierci bliskiej osoby stajemy przed koniecznością zorganizowania ceremonii...

Dlaczego warto kupić mieszkanie na warszawskim Wawrze?

Wawer jest jedną z dzielnic Warszawy, stolicy Polski. Położona...
- Advertisement -