Ubezpieczenia Odszkodowanie - podstawa

Odszkodowanie – podstawa

-

Najprościej mówiąc, za szkodę należy uważać uszczerbek na dobrach prawnie chronionych. Mimo, iż pojęcie szkody nie zostało zdefiniowane w prawie cywilnym, szkoda uznawana jest za podstawową przesłankę odpowiedzialności. Z pojęciem szkody wiąże się termin „odszkodowanie”, przez które należy rozumieć świadczenie, jakie należy się osobie poszkodowanej (poszkodowanemu) od osoby, która wyrządziła szkodę lub która ponosi za nią odpowiedzialność.

Rozpatrując problematykę odszkodowania należy także odnieść się do umów ubezpieczenia, które uregulowane zostały w kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 805 tego kodeksu, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Można mówić o dwojakiego rodzaju ubezpieczeniach: majątkowym oraz osobowym. W przypadku ubezpieczenia majątkowego, świadczenie ubezpieczyciela wiąże się z zapłatą odszkodowania w związku ze szkodą, jaka powstała na skutek wypadku. Natomiast w przypadku ubezpieczenia osobowego ubezpieczyciel ma obowiązek zapłacenia – w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej – określonej sumy pieniężnej, renty czy innego świadczenia. Można zatem stwierdzić, że pojęcie szkody należy odnosić do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli.

Ubezpieczenia mienia są wiążą się najczęściej z ubezpieczeniem domów, lokali mieszkalnych, jak również z ubezpieczeniem autocasco oraz z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest w umowie zawartej z ubezpieczycielem. Szkoda na mieniu powstaje wówczas, gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia dóbr materialnych.

Natomiast w przypadku ubezpieczeń osobowych należy mówić albo o ubezpieczeniu na życie, które może dotyczyć w szczególności śmierci osoby ubezpieczonej czy dożycia przez nią określonego wieku, albo o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak: rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, a nawet śmierć. W sytuacji, gdy poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może on domagać się: zadośćuczynienia za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu, odszkodowania za straty materialne, w tym przede wszystkim zwrotu kosztów leczenia, zwrotu utraconych zarobków, a nawet renty z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych w przyszłości. W przypadku śmierci rodzinie zmarłego należy się zwrot kosztów pogrzebu – mogą one ponadto starać się o zadośćuczynienie czy otrzymanie odszkodowania z tytułu pogorszenia się ich sytuacji życiowej.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

Natasza Duraj

Natasza Duraj – ukończyła studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim, zostając w 1998 r. pracownikiem naukowo-badawczym tej uczelni. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, analizie ekonomicznej, rachunkowości finansowej oraz zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Współpracuje jako doradca finansowy przy realizacji projektów inwestycyjnych w spółkach akcyjnych sektora usług finansowych oraz jako konsultant strategii rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasz specjalista o sobie:

Moje zamiłowania naukami ścisłymi są tylko jedną stroną mojej natury, której druga wiąże się z zamiłowaniami artystycznymi i muzyką klasyczną. Moją pasją jest taniec klasyczny, który traktuję jako cudowne okno umożliwiające mi spoglądanie w magiczny bajkowy świat baletu. Wolne chwile lubię spędzać z dobrą książką – gustuję szczególnie w literaturze francuskiej i rosyjskiej. Cenię sobie ogromnie kontakt z przyrodą, moją rodzinę i moich cudownych przyjaciół, którzy są mą podporą i codzienną radością.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jaki namiot kupić?

Kupując namiot pamiętajmy o tym, że ma on nam zapewnić komfort i bezpieczeństwo snu w trakcie weekendowych wypadów, kempingów czy dłuższych wypraw. Dlatego do kwestii wyboru tego właściwego trzeba podejść z duża rozwagą i wiedzą o tym, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie.

Jak leczyć anemię domowymi sposobami?

Anemią (niedokrwistością) nazywa się spadek poniżej normy stężenia hemoglobiny oraz liczby krwinek czerwonych we krwi. Jej przyczyną zazwyczaj jest niedobór w organizmie żelaza, witaminy B12 oraz kwasu foliowego.

Zobacz też

Jak oczarować mężczyznę na pierwszej randce?

Przede wszystkim czarowanie mężczyzny to nie to samo, co podrywanie. Do tego wystarczy fakt, że wykazujesz zainteresowanie i oddychasz.

Zmywarki na sferis.pl – sprzęt wysokiej jakości dla każdego

Zmywarki to coraz chętniej kupowane urządzenia w Polsce. Każdy, kto planuje kupić zmywarkę, powinien sobie odpowiedzieć na kilka istotnych...

Czym zajmuje się E100?

Firma E100 jest międzynarodowym dostawcą usług dla firm transportowych. Od ponad 20 lat pomagamy firmom uprościć procesy związane z...

Może Cię zainteresuje: