Karty debetowe zabezpieczone są na kilka sposobów:

– kodem PIN który należy wpisać w momencie wybierania pieniędzy z konta, lub przy płaceniu kartą;

– imieniem i nazwiskiem wpisanym na karcie, w przypadku płacenia przez kobietę karta mężczyzny osoba pobierająca opłatę często odmawia dokonania transakcji;

– indywidualnie wyznaczanym limitem wypłat dziennych z karty i dziennym limitem płatności kartą, które zabezpieczają właściciela karty w razie kradzieży przed utratą dużej ilości gotówki;

– w przypadku kart zbliżeniowych podstawową ochroną dla jej właściciela jest limit płatności których można dokonać taką kartą.

Bardzo ważne jest więc żeby właściciel karty, w celu zminimalizowania zagrożenia utraty środków z konta w razie kradzieży karty przestrzegał pewnych reguł:

– nie należy przechowywać karty i zapisanego PINu w tym samym miejscu;

– wpisując PIN przy płaceniu lub wypłacaniu pieniędzy należy robić to tak by nie poznały go postronne osoby;

– należy ustalać niezbyt wysokie dzienne limity wypłat z karty i płatności kartą;

– należy także podpisywać kartę.

Co jednak w przypadku gdy karta została utracona i podejrzewany że mogła zostać ukradziona, jakie działania należy podjąć? Przede wszystkim trzeba jak najszybciej zastrzec kartę w banku, który ją wydał, tak by nikt inny się nie mógł nią posłużyć. Od momentu zastrzeżenia karty to bank w całości odpowiada za ewentualne straty na koncie.

Jak się jednak zabezpieczyć przed utratą środków z konta wybranych przed zgłoszeniem faktu utraty karty w banku? Sposobem na to jest ubezpieczenie karty przed stratami spowodowanymi jej utratą, składka taka jest bardzo niska, a czasem takie ubezpieczenie jest darmowo dołączane do kredytu przez bank. Warto się upewnić czy ma się je w pakiecie razem z kartą, tak by w razie jej utraty mieć ochronę dla swoich środków przez okres przed zgłoszeniem jej utraty w banku. Ubezpieczyciel daje ochronę w przypadku gdy środki z karty zostały wypłacone przed zablokowaniem karty przez właściciela i kradzież ta nie przekroczyła kwoty 150 euro. W sytuacji gdy z karty ukradziono więcej niż 150euro, kwotę tę zobowiązany jest pokryć bank na podstawie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Ochrona ta obowiązuje jednak tylko jeżeli właściciel karty nie zachował się nieodpowiedzialnie. Przykładowo w sytuacji gdy użyczymy komuś karty i podamy mu PIN, a on nadużyje naszego zaufania, bank nie pokryje wybranych przez tą osobę środków.

W przypadku kradzieży środków z karty przy użyciu podrobionej karty, bank ma obowiązek pokryć takie straty, gdyż zastosowane przez niego procedury i sposoby zabezpieczenia karty, okazały się niewystarczające.

Osoba używająca karty powinna upewnić się, że posiada ubezpieczenie od utraty karty w ramach swojego rachunku, jeżeli nie ma takiego ubezpieczenia musi je wykupić by zabezpieczyć swoje środki w razie nieuświadomionej utraty karty w wyniku kradzieży.

Padliście kiedyś ofiarą kradzieży karty debetowej? Jak zareagowaliście w takiej sytuacji?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here