Wprowadzona wraz z początkiem kwietnia 2012 r. zmiana Ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku sprawiła, że konta o jednodniowej kapitalizacji nie są już określane jako antybelkowe. W dalszym ciągu posiadają one jednak kilka atutów w porównaniu do bardziej konwencjonalnych depozytów.

Oprocentowanie prawdę Ci powie?

Konta oszczędnościowe o jednodniowym okresie kapitalizacji cechują się mniejszym oprocentowaniem niż tradycyjne lokaty. W związku z tym można przypuszczać, że osiągane za ich pośrednictwem zyski kapitałowe są proporcjonalnie niższe. Okazuje się jednak, że ta kwestia jest bardziej skomplikowana. Można ją przeanalizować przy pomocy następującego przykładu.

W szerokiej ofercie rynkowej banku X znajdują się dwa produkty depozytowe, które przykuły uwagę pana X:
– konto oszczędnościowe o dziennej kapitalizacji, oprocentowanie 5,5% skali roku;
– kwartalna lokata kapitalizowana na końcu okresu oszczędzania, oprocentowanie 6% w skali roku.

Pan X zamierza zdeponować swoje oszczędności w kwocie 10000 zł na okres trzech miesięcy (120 dni). Pracownik banku poinformował go, że lokata o jednodniowej kapitalizacji również będzie objęta podatkiem od zysków kapitałowych (znanym powszechnie jako podatek Belki). W związku z tym jego entuzjazm wobec tej formy oszczędzania znacząco zmalał (choć zależało mu na dostępności środków).

Odpowiednie obliczenia mogą pokazać, czy takie nastawianie pana X było słuszne.

dla pierwszego wariantu (lokata o jednodniowej kapitalizacji) kwartalna stopa zysku oraz wartość odsetek wynosi odpowiednio (wartości po opodatkowaniu):
Z = 1,20%
O = 120 zł

dla drugiego wariantu analogiczne wartości uzyskane po opodatkowaniu przedstawiają się następująco:
Z = 1,22%
O = 121,5 zł

Z powyższego przykładu wynika, że częsta kapitalizacja lokaty jednodniowej kompensowała efekt niższego oprocentowania. Różnice pomiędzy zyskami z obu depozytów są małe. Co więcej, konto oszczędnościowe oferuje swobodę w dysponowaniu środki, na której zależało panu X.

W związku z powyższym, można zalecić klientom, aby nie sugerowali się wartościami oprocentowania, jeżeli porównywane depozyty maja różną częstotliwość kapitalizacji (czyli dopisywania odsetek do salda). W takiej sytuacji znacznie bardziej wiarygodne są obliczenia, które pozwalają na wyznaczenie kwoty wypracowanych odsetek.

Która z opcji jest według Was lepsza? Konto oszczędnościowe czy lokata? Zachęcam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here