Można tutaj wymienić na przykład ubezpieczenie od utraty pracy czy też ubezpieczenie zbyt niskiego wkładu własnego. Warto również wiedzieć, że banki posiadają pewne szczególne uprawnienia, które pozwalają im egzekwować wierzytelności związane z kredytem (nie tylko hipotecznym) bez konieczności wszczynania tradycyjnego postepowania cywilnego wobec dłużnika.

Hipoteka czyli przywilej wierzyciela …

Osoby zaciągające kredyty hipoteczne ze statystycznego punktu widzenia należą do grupy najbardziej sumiennych dłużników rodzimych banków. Może się to wydawać zaskakujące zważywszy na fakt, że udział miesięcznej raty takich zobowiązań w budżetach polskich gospodarstw domowych bardzo często sięga maksymalnych wartości, które zostały zalecone przez Komisję Nadzoru Finansowego (od 42% do 65% – patrz Rekomendacja T punkt 10.4 oraz Rekomendacja S III punkt pkt 3.1.5). Wydaje się, że sporą rolę odgrywają tutaj względy psychologiczne. Trzeba bowiem pamiętać, że bank wszczynający postepowanie egzekucyjne może stosunkowo łatwo zaspokoić swe roszczenia przy pomocy mieszkania lub domu, które do tej pory finansował. Jego pozycja jest uprzywilejowana ponieważ w zakresie nieruchomości objętej hipoteką posiada pierwszeństwo przed innymi wierzycielami osobistymi, którzy również posiadają możliwość prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika.

Z formalnego punktu widzenia możliwość przeprowadzenia egzekucji następuje, gdy bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) otrzymuje klauzulę wykonalności na mocy decyzji właściwego miejscowo sądu cywilnego (decyzja wymiaru sprawiedliwości powinna zostać wydana w ciągu 3 dni – patrz artykuł 97 ustęp 3 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Dłużnik, który podpisał umowę kredytu automatycznie wyraża zgodę na wystawienie BTE do wysokości ustalonej kwoty (jest ona wyższa niż kapitał, aby umożliwić odzyskanie odsetek oraz innych elementów wierzytelności). Stosowne uregulowania co do trybu egzekucji z całego majątku kredytobiorcy zawsze znajdują się w zaakceptowanym przez obydwie strony dokumencie. Prócz oświadczenia osoby zaciągającej kredyt duża rolę odgrywają zapisy dotyczące wysokości stosowanych odsetek karnych oraz wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja to ostateczność …

Rodzime banki traktują egzekucję z majątku dłużnika to rozwiązanie ostateczne. W pierwszej kolejności stosują one działania, które mają na celu skłonienie kredytobiorcy  do spłaty przeterminowanego zobowiązania. Mowa o monitach telefonicznych oraz listownych, których koszt powiększa kwotę zadłużenia. Na tym etapie sytuacja dłużnika jest stosunkowa komfortowa, gdyż umowa kredyt jest jeszcze wiążąca, odsetki karne najczęściej są naliczane tylko od zaległej raty. Problem pojawia się w przypadku, gdy wspomniana umowa zostaje wypowiedziana przez bank, co zmusza kredytobiorcę do wpłaty całości zobowiązania przed upływem okresu wypowiedzenia. Taka decyzja kredytodawcy stanowi wstęp do postepowania egzekucyjnego, gdyż trudno przypuszczać, że osoba nie spłacająca rat w stosunkowo krótkim czasie (najczęściej do 30 dni) może znaleźć środki na uregulowanie całości zadłużenia lub znaczącej jego części.

Czy regularnie spłacacie raty kredytu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here