Wzór 1

Dane Firmy
REFERENCJE

Pan/i……………………………………. pracowała w firmie ……………………………………w okresie od ………..do ………………..Cechujące ją sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność były zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego działania w sytuacjach stresowych Pan/i…………………………… z powodzeniem pełniła powierzone jej funkcje. Duża samodzielność w realizacji działań czynią Pana/ią …………………….idealnym pracownikiem, głęboko zaangażowanym w działalność firmy i identyfikującym się z nią. Posiadane zdolności interpersonalne sprawiają, że Pan/i…………………. stanowi doskonałą wizytówkę firmy zarówno w kontaktach z klientami jak i współpracownikami.

Wzór 2

Dane Firmy

REFERENCJE
Dane personalne pracownika:………………………………………………………………………………………
Okres zatrudnienia w firmie:……………………………………………………………………………………………
Zajmowane stanowisko:……………………………………………………………………………………..
Zakres odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pani ………………………. pracując w naszej firmie wykazała się ogromnym doświadczeniem w zakresie…………………………………., a także głęboką wiedzą na temat…………………………………… Pani jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się w nowym otoczeniu i łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne. Powierzone zadania wykonuje z należytym zaangażowaniem, systematycznie i dokładnie. Potrafi pracować pod presją czasu, sprawdza się w sytuacjach stresowych, zawsze zachowując spokój. Wyśmienicie radzi sobie zarówno wykonując indywidualne zadania, jak i pracując w zespole. Dużym atrybutem pracy z Panią ……………………………jest jej automotywacja do rzetelnego wykonywania pracy oraz głęboka lojalność wobec pracodawcy. Pani………………………. jest ambitna, stale   dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Jest otwarta na nowe wyzwania. Pracując w naszej firmie brała udział w licznych szkoleniach z zakresu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
W razie potrzeby odpowiem na dalsze szczegółowe pytania na temat pracownika (tel…………….)

Czy Wasze referencje wyglądały podobnie?

12 KOMENTARZE

  1. beznadziejnie napisane, powinny być ujęte 3 – 4 najważniejsze superlatywy ewentualnie coś z zakresu obowiązków.. poza tym mało interesująco napisana śpiewka, nikt w to nie uwierzy 🙂 pozdrawiam

  2. To jest wzór mający Was ukierunkować w myśleniu.

    Czy jak w elelmentarzu trzeba Wam napisać „niepotrzebne skreślić”?

    Trochę inwencji a nie Ctrl_C i Ctrl_V 🙂

    I proszę się nie obrażać „malino” 😀

  3. Co za lukier – czy naprawdę te pełne słodyczy peany ku czci, okropne frazesy – mogą stanowić mogą poważną i wiarygodną rekondację?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here