jednolity plik kontrolny

Nowoczesne rozwiązania coraz częściej wchodzą w życie obywateli naszego kraju. Jednym z tego rodzaju ułatwień jest stosowanie jednolitego pliku kontrolnego. Czym ono jest? W jakim celu się go stosuje? Z jakiego powodu został on wprowadzony?

Jednolity plik kontrolny to wszelkiego rodzaju księgi i dokumenty księgowe, przechowywane w specjalnym formacie, mające na celu ordynację podatkową. Plik JPK powinien zostać przekazany na żądanie Urzędu Skarbowego lub przechowywany i generowany przez samego podatnika.

Tego rodzaju dokumenty i oprogramowanie umożliwia podatnikom przekazywanie informacji w formie elektronicznej. Celem tego rodzaju rozwiązania jest przede wszystkim skrócenie czasu załatwiania wszelkich procedur, jak również łatwiejsze i sprawniejsze zlokalizowanie prostych faktur przez samych urzędników.

Czym jest JPK v7? Jak z niego korzystać?

JPK v7 jest prostym, pojedynczym plikiem do przekazywania informacji, związane z danymi rejestrów VAT i dotychczasowych deklaracji związanych z rozliczaniem podatkowym. JPK v7 zawiera kilka znaczących zmian w odniesieniu do poprzedniego dokumentu, a zawarte w nim informacje są bardziej obszerne i szczegółowe.

Deklaracje rozliczeniowe w formie elektronicznej to przyszły obowiązek każdego przedsiębiorcy. Innowacyjny plik JPK będzie zawierał komplet informacji dotyczących transakcji VAT, kwotę zwrotu podatku czy obowiązek dodatkowego oznaczania dostaw towarów.

Zastosowanie nowoczesnego sposobu rozlicza w postaci jednolitego pliku kontrolnego niesie za sobą wiele korzyści. Głównymi zaletami tego dokumentu są:

– rezygnacja z papierowych dokumentów,
– oszczędność miejsca,
– oszczędność czasu,
– automatyzacja wszystkim procesów,
– dodatkowe ułatwienia zarówno dla klientów, jak i urzędników,
– możliwość przeprowadzenia szybszej kontroli podatkowej, a co za tym idzie np. wypłat zobowiązań,
– łatwiejszy dostęp do wszelkich danych, itp.

Struktura JPK

Każdy plik JPK posiada odpowiednio przygotowaną strukturę. Wszystkie z nich składają się z poszczególnych części, którymi są.

– sekcja nagłówkowa – wszelkie informacje dotyczące samego podatnika, jak i dane z tworzenia dokumentu m.in. personalia przedsiębiorcy, data utworzenia dokumentu czy cel składania deklaracji.
– sekcja merytoryczna – w podpunkcie tym powinny zawarte być informacje z zakresu wszelkich zdarzeń gospodarczych zależnych od struktury, której dotyczy JPK.
– sekcja kontrolna – dział, który daje możliwość sprawdzenia prawidłowości odczytywanych danych np. raportowanych wierszy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here