Wynajmując mieszkanie, warto pamiętać o zgłoszeniu tego faktu w urzędzie skarbowym. W przypadku gdyby informacja ta dotarła do urzędników, np. poprzez donos życzliwych sąsiadów, lub też urzędnik sam by nas odwiedził, zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności.

Podatek od wynajmu mieszkania wynosi 8,5% od kwoty czynszu uzyskiwanego przez wynajmującego. W podatek ten nie wchodzą opłaty za media, a tylko i wyłącznie wartość czynszu. W przypadku gdy rozliczamy podatek z najmu w formie zryczałtowanej, musimy go rozliczyć do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym lub do końca kwietnia, gdy rozliczamy go łącznie z innymi dochodami.

Kary za uchylanie się od opodatkowania

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym podatnik, który uchyla się od opodatkowania lub który nie ujawnia przedmiotu albo podstawy opodatkowania, podlega karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności lub też obu tym karom łącznie (art. 54).

Sąd ustalając wysokość stawki dziennej bierze pod uwagę m.in. dochody, warunki osobiste i rodzinne oraz możliwości zarobkowe sprawcy. Najniższa stawka, jaką może orzec sąd, to 10 stawek dziennych. Zgodnie z ustaleniami w roku 2014 minimalna wysokość dziennej stawki wynosiła 56 zł, a maksymalna 22 400 zł. Wynika z tego, że nie zgłaszając wynajmu mieszkania w urzędzie skarbowym, a tym samym uchylając się od obowiązku podatkowego, najniższa grzywna, jaka nam grozi, to 560 zł, natomiast maksymalnie może to być kwota w wysokości 15 680 000 zł.

Wykroczenie czy przestępstwo skarbowe?

Nasze postępowanie traktowane będzie w zależności od tego, czy nasz czyn – czyli niezgłoszenie wynajmu – uszczuplił budżet państwa w kwocie powyżej lub poniżej 8 400 zł. Jeżeli okaże się, że jest to kwota powyżej wymienionej, wówczas będzie to przestępstwo, jeśli natomiast poniżej – nasz czyn traktowany będzie jako wykroczenie, które może zostać ukarane mandatem, maksymalnie w wysokości 3 360 zł (dane z 2014 r.).

Uniknięcie kary

Jeżeli sami zawiadomimy urząd skarbowy o naszym czynie, podając wszelkie okoliczności, które do tego się przyczyniły i wyrazimy czynny żal, wówczas możemy liczyć na uniknięcie powyższych kar (art. 16 Kks). Kar możemy uniknąć, ale zaległy podatek zapłacić i tak będziemy musieli, najczęściej jeszcze z odsetkami.

Znacie kogoś, kto wynajmował kiedyś mieszkanie, nie informując o tym urzędu skarbowego?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here