Prawo Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

-

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami Urząd Skarbowy wydaje na wniosek osoby, której oświadczenia ma dotyczyć (1). Zostanie ono wydane, jeżeli Urząd Skarbowy uzna, ze osoba składające wniosek ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w potwierdzeniu przez Urząd określonych informacji. Zaświadczenie dotyczy stanu niezalegania z podatkiem ustalonego w dniu jego wydania. Składając wniosek należy dokładnie określić jakiej treści zaświadczenia oczekujemy, gdyż Urząd Skarbowy jest związany granicami naszego wniosku – nie może zamieścić w zaświadczeniu informacji, o które nie wnosiliśmy. Wydając zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach właściwy dla nas Urząd Skarbowy zwraca się o informacje także do swoich innych jednostek. Jeżeli przeciwko wnioskodawcy prowadzone jest w momencie złożenia wniosku postępowanie w sprawie ustalenia lub określenia jego zobowiązań podatkowych w zaświadczeniu znajdzie się informacja o tym, ze takie postępowanie jest prowadzone. Urząd Skarbowy nie może bowiem odmówić wydania zaświadczenia. Składając wniosek można żądać następujących informacji:
czy w stosunku do nas prowadzone jest postępowanie podatkowe w sprawie ujawnienia zaległości podatkowych
okresów pochodzenia zaległości oraz tytułów, z jakich zaległości wynikają
podatków o odroczonym terminie płatności lub rozłożeniu płatności na raty (2)

Zaświadczenie powinno być wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Gdy Urząd Skarbowy zasięga informacji od innych organów – na wydanie zaświadczenia ma 14 dni czasu. Na zwlekanie z wydaniem zaświadczenia można złożyć pismo zwane „ponagleniem”(art. 141 § 1 Ordynacji Podatkowej). Pracownik Urzędu Skarbowego za zwlekanie lub niewydajnie zaświadczenia może odpowiadać porządkowo lub dyscyplinarnie jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn przekroczył termin na wydanie zaświadczenia. Na takie zachowanie wnioskodawca może złożyć stosowną skargę do organu wyższego stopnia nad Urzędem Skarbowym do którego wniosek wpłyną (3).

Poniżej zamieszczono przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.………………………….., dnia ……………….

(imię i nazwisko wnioskodawcy, adres)
……………………………………….
NIP ………………………………..
PESEL …………………………..Urząd Skarbowy w…………………………..
…(adres urzędu)………………………………
……………………………………………………..
W N I O S E K
o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Na podstawie art. 306 a w związku z art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi.

Zaświadczenie zostanie przedstawione ……………………………………………………………… w celu …………
……………………………………………….

Ponadto proszę o uwzględnienie w zaświadczeniu informacji dotyczących …………………… …………………………………………………

Zaświadczenie proszę przesłać na wskazany poniżej adres/zaświadczenie obiorę osobiście.
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Źródła:
1) Art. 306 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa
2) Art. 306e §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa
3) Art. 227 k.p.a.

Gdzie szukacie wskazówek, jak napisać i wypełnić różne dokumenty? Korzystacie z gotowych wzorów?

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Oznaczenia w aparacie cyfrowym

Za pomocą menu, możemy sterować praktycznie wszystkimi ustawieniami aparatu cyfrowego. Zazwyczaj menu dzieli się na kilka folderów. Pierwszy to Menu Odtwarzania, w którym możemy usunąć dane zdjęcie, ustawić pokaz slajdów czy przygotować zdjęcie do wydruku. Najczęściej wszystkie opcje są podane w języku polskim i software aparatu nie korzysta tutaj ze skrótów czy symboli.

Grypa w ciąży – objawy, leczenie – co brać?

Kobiety w ciąży nie są wolne od bakterii, wirusów, zarazków. Również one mogą zachorować na grypę, co z pewnością nasunie wiele zmartwień i obaw. Czy trzeba jednak wpadać w panikę?

Zobacz też

Jak robić dobre zdjęcia?

Fotografia to inaczej tworzenie obrazów za pomocą światła. Aby więc zrozumieć fotografię musimy nauczyć się wykorzystywać potencjał światła. Aparat fotograficzny rejestruje obraz wpuszczając przez obiektyw określoną ilość światła przez określony czas. Te dwa czynniki składają się na ekspozycję zdjęcia. O ilości światła docierającego do matrycy lub negatywu, decyduje przysłona. Im szerzej ją otworzymy, czyli im mniejszą jej wartość wybierzemy, tym więcej światła wpadnie do środka.

O czym pamiętać, kupują nowy wężyk do fajki wodnej?

Elastyczne wężyki do shishy odpowiadają za komfort palenia, a po części również za zapach dymu. Jeśli wybierzesz model, który...

Pompa próżniowa – jak wybrać, montować i eksploatować?

Coraz częściej zdarza się, że nawet we własnych domach i mieszkaniach montujemy systemy klimatyzacji. Oczywiście w prywatnych obiektach są...

Może Cię zainteresuje: