Prawo Jak napisać wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu?

Jak napisać wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu?

-

Testament stanowi nieraz duże zaskoczenie dla spadkobierców ustawowych, czyli rodziny zmarłego. Ostatnia wola zmarłego może prowadzić do przesunięć majątkowych zupełnie nieoczekiwanych przez rodzinę. W polskim prawie istnieje instytucja otwarcia i ogłoszenia przez sąd testamentu, dzięki której rodzina może dowiedzieć się oficjalnie o powołaniu do spadku, zapisach i poleceniach.

Ujawnienie testamentu następuje przez ogłoszenie go przez sąd w postępowaniu nieprocesowym. Kwestia złożenia do sądu odpowiedniego wniosku osoby zainteresowanej uregulowana została w przepisach Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek o otwarcie i ujawnienie treści testamentu wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Najczęściej wniosek taki jest składany przy okazji toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wówczas wniosek złożony w trakcie postępowania obliguje sąd do wydania odpowiednich postanowień, które mają pomóc w ujawnieniu treści testamentu. Wniosek do sądu musi spełniać wymogi pisma procesowego (1), przedstawione poniżej:


1.oznaczenie sądu, do którego należy wnieść pismo
2.dokładne imię i nazwisko wnioskodawcy, uczestników (gdy jest to pierwsze pismo w sprawie należy podać dokładne dane adresowe)
3.oznaczenie rodzaju pisma (np. wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu)
4.uzasadnienie wniosku i przedstawienie niezbędnych w danej sprawie dokumentów, okoliczności, powołanie osób, które mogą mieć istotne dla sprawy informacje
5.podpis wnioskodawcy

W treści wniosku należy wskazać, w czyim posiadaniu może znajdować się testament. Mogą to być jedynie nasze przypuszczenia, które przyczynią się do wskazania osoby faktycznie mającej wiedzę o istnieniu i miejscu, gdzie testament się znajduje. W przypadku istnienia testamentu notarialnego sprawa jest zawsze dużo prostsza, gdyż notariusz dostarcza testament do właściwego sądu na jego żądanie. Gdy testament został sporządzony ustnie wnioskodawca musi wskazać osoby, będące świadkami jego sporządzenia. Dodatkowo należy zamieścić we wniosku adresy świadków, by sąd mógł je wezwać na rozprawę w celu otworzenia treści tego testamentu. Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez sąd nie podlega opłacie.

Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy (2). Tym dowodem jest akt zgonu przedłożony przez jednego ze spadkobierców w celu sądowego uregulowania spraw spadkowych (w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku). W praktyce może pojawić się sytuacja, gdy spadkodawca sporządził kilka testamentów. Sąd wówczas otwiera i ogłasza wszystkie testamenty, zaś na każdym z nich czyni adnotację o istnieniu innych testamentów (3). Sąd ustala testament wiążący według daty ich powstania i rzeczywistej woli spadkodawcy.

Sąd otwiera i ogłasza przedłożony mu testament nie tylko na wniosek, lecz także z urzędu. Nawet jeżeli nie wpłynie w tym zakresie osobny wniosek zainteresowanego sąd może dążyć w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Każda osoba, u której znajduje się testament, zobowiązana jest złożyć go w sądzie spadku (czyli sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy), gdy dowie się o śmierci spadkodawcy (4).

Sąd w czasie rozprawy wysłucha wszystkie osoby, które mogą mieć informacje czy testament w ogóle istnieje i gdzie się znajduje oraz zażądać jego oddania od osób, co do których zachodzi przypuszczenie, że mają testament w swoim posiadaniu lub wiedzą gdzie on się znajduje.

Sąd wydaje postanowienie nakazujące takiej osobie złożenie testamentu w wyznaczonym terminie, który to obowiązek, w razie potrzeby, może być obłożony sankcją finansową. Jeśli testament do sądu jednak nie wpływa, ten kto bezzasadnie uchyla się od wykonania obowiązku jego przedłożenia, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę (5).

Co ważne, o terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności (6). O terminie nie zawiadamia się z urzędu osób zainteresowanych, jednak osoby takie mogą być jednak obecne przy ogłoszeniu testamentu, jeśli powezmą z dowolnego źródła (najczęściej od członków rodziny) wiadomość o posiedzeniu.

Źródła:
1)Art. 126 k.p.c.
2)Art. 649 § 1 k.p.c.
3)Art. 650 k.p.c.
4)Art. 646 § 1 k.p.c.
5)Art. 646 §2 k.p.c.
6) Art. 649 § 2 k.p.c.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Marketing narracyjny – co to jest?

Marketing narracyjny jest kolejną ciekawą formą marketingu, którą warto wziąć pod uwagę podczas budowania wizerunku firmy. Są to wszystkie działania reklamowe związane z narracją, czyli opowiadaniem. Jest syntezą komunikowania łączącą najskuteczniejsze techniki kreowania wizerunku. Wykorzystywany jest również przez specjalistów human resources dla lepszego zarządzania i budowania wspólnoty tożsamości firmy, a nawet w szkoleniu i trenowaniu gwiazd. Jest narzędziem bardzo popularnym i skutecznym. Sami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak dobrze rozpowszechnionym.

Forex – rodzaje transakcji

Nie sposób handlować walutami bez znajomości wszystkich opcji transakcyjnych, które oferuje FOREX. Okazuje się, że oferta tego rynku nie ogranicza się jedynie do dyspozycji kupna i sprzedaży, jednak właśnie od tych podstawowych pojęć trzeba rozpocząć zgłębianie tajników FOREXU.

Zobacz też

Cesarskie cięcie na życzenie – wady, zalety

Cesarka na życzenie wciąż wywołuje sporo kontrowersji i dyskusji, choć nie tak dużo jak miało to miejsce jeszcze jakiś czas temu. Oficjalnie nie jest nadal uznawana przez szpitale, gdzie lekarze muszą wpisać w dokumentach konkretny, medyczny i uzasadniony powód cięcia cesarskiego. Zdecydowanie łatwiej jest przeprowadzić cesarkę na życzenie w prywatnych klinikach, choć trzeba sporo za nią zapłacić. Co przemawia na korzyść, a co na niekorzyść tego sposobu rozwiązania ciąży?

Wiosenny luz, czyli bluzy na wiosnę

Bluza dresowa to, po dżinsach i t-shircie, najbardziej wszechstronny ubiór. Jej sportowy charakter nie przeszkadza zestawiać ją w zupełnie niesportowych...

Uwielbiane przez dzieci maskotki ze Świnką Peppą

Świnka Peppa jest jedną z ulubionych bohaterek kreskówek dla dzieci w Polsce. Wiele z nich codziennie towarzyszy uroczej śwince...

Może Cię zainteresuje: