Urlop udzielany jest każdemu pracownikowi w zależności od stażu pracy. Pracownik może udać się na urlop zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją w planie urlopowym. Są jednak i takie osoby, którym bardzo ciężko wybrać się na urlop, np. to trudni do zastąpienia pracownicy, bez których firma nie będzie należycie funkcjonowała, albo po prostu aktualna sytuacja w pracy uniemożliwia wybranie urlopu w takim wymiarze, w jakim pracownik by chciał.

Data ważności

Niewykorzystany urlop to jednak nic straconego, ponieważ ustawodawca daje nam możliwość wybrania zaległego urlopu do 30 września roku następnego. Do niedawna urlop można było wybrać tylko do końca marca, jednak zmiana prawa wydłużyła ten termin.

Warto wiedzieć, że niewykorzystany przez pracownika urlop w końcu ulegnie przedawnieniu. Zgodnie z artykułem 291 §1 Kodeksu pracy roszczenie pracownika o udzielenie urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym owo roszczenie stało się wymagalne.

Należy pamiętać, ze urlopu nie można się zrzec np. przekazując go innej osobie albo wybrać ekwiwalent za urlop. Ekwiwalent przysługuje jedynie pracownikom, z którymi została rozwiązana umowa o pracę i nie zdążą wybrać zaległego urlopu.

Konsekwencje pracodawcy

Pracodawca, który nie chce udzielić pracownikowi zaległego urlopu w terminie do 30 września roku następnego, narusza przepisy prawa. Wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, które popełnia pracodawca, zagrożone jest karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt. 2). Warto jednak wiedzieć, że kara ta grozić będzie pracodawcy tylko i wyłącznie wtedy, jeśli naruszenie to powstało z jego winy. Jeżeli to pracownik jest winny sytuacji, ze nie może pójść na urlop (np. przebywa na zwolnieniu chorobowym), wówczas pracodawcy nic nie grozi.

Wykorzystujecie cały urlop w danym roku? Zdarzyło Wam się, że pracodawca nie chciał udzielić zaległego urlopu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here