Prawo Samodzielna rozbiórka budynku gospodarczego - zgłoszenie, formalności

Samodzielna rozbiórka budynku gospodarczego – zgłoszenie, formalności

-

Samowolna rozbiórka może zostać dokonana z pominięciem procedury formalnej (w zakresie zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia na rozbiórkę), wbrew odmownej decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ czy nawet bez uzyskania zgody współwłaściciela działki i samego budynku.

W przypadku budynku gospodarczego nie zawsze jest konieczne uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. W niektórych przypadkach wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru dokonania rozbiórki obiektu gospodarczego w starostwie powiatowym, jeżeli:

– budynek gospodarczy nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorskiego
– wysokość budynku gospodarczego jest niższa niż 8 metrów
– odległość budynku gospodarczego od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości budynku gospodarczego, który zamierzamy rozebrać1

W takim wypadku, jeżeli spełnione zostały wszystkie 3 powyższe warunki, rozbiórka budynku gospodarczego powinna zostać zgłoszona Staroście Powiatowemu. W innym wypadku – konieczne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu gospodarczego jest wydawane na wniosek inwestora, który zostanie złożony w starostwie powiatowym wraz z wymaganymi załącznikami:

– zgodą właściciela obiektu,
– szkicem usytuowania obiektu budowlanego,
– opisem zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
– opisem sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
– pozwoleniami, uzgodnieniami lub opiniami innych organów, a także innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy szczególne
– projektem rozbiórki obiektu – ale tylko w zależności od potrzeb,
– oświadczeniem o przysługującym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – takim oświadczeniem jest również zgoda współwłaściciela na taka rozbiórkę.2

Jednakże naruszenie prawa dotyczące pominięcie zgody współwłaściciela nie jest przedmiotem badania przez organy nadzoru budowlanego. Kwestie przysługującego inwestorowi prawa własności czy naruszenia prawa własności innych osób są przedmiotem badania przez sądy powszechne w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Istnieją również tzw. „nagłe przypadki”, gdy roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem. Możliwie jest to w przypadku, gdy prace rozbiórkowe mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia co prawda od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego, lecz jest to już tylko formalność.3

Osoby dokonujące samowolnej rozbiórki budynku gospodarczego najczęściej powołują się na zły stan techniczny obiektu i groźbę jego zawalenia się. W momencie jednak, gdy budynek został rozebrany, nie można tego w żaden sposób udowodnić. Brak dowodów w tym zakresie działa również często w drugą stronę – nadzór budowlany nie potrafi do końca wykazać samowoli budowlanej w niektórych przypadkach. Oględziny przeprowadzane przez organ nadzoru budowlanego w ramach wszczętego postępowania potwierdzą dokonanie rozbiórki, lecz nie wykażą stanu technicznego budynku, który został zdemontowany.

Zadaniem nadzoru budowlanego jest kontrola przestrzegania prawa budowlanego, zwłaszcza zaś tego, czy w konsekwencji rozbiórki nie powstał stan sprzeczny z przepisami techniczno-budowlanymi. Stwierdzenie istnienia naruszenia przepisów techniczno-budowlanych może skutkować nałożeniem obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego przez powiatowego czy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego – w tym wypadku byłaby to odbudowa budynku gospodarczego. Jeżeli jednak stan faktyczny jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, organ nadzoru nie ma kompetencji do wydawania nakazów. W takiej sytuacji:

– gdy dokonano samowolnej rozbiórki budynku gospodarczego,
– nie stwierdzono przy tym naruszenia przepisów techniczno-budowlanych,
– wszczęto postępowanie już po dokonaniu samowolnej rozbiórki,

nie jest możliwe wydanie nakazu odbudowania budynku gospodarczego, gdyż żaden przepis prawa nie nakłada na właściciela działki obowiązku posiadania budynku gospodarczego – nie ma zatem zastosowania art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego. Postępowanie może zostać umorzone

Rzecz jasna, w każdym indywidualnym przypadku może zapaść inne rozstrzygnięcie, gdyż każdy stan faktyczny jest wyjątkowy.

1. Art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3. Art. 31 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Co myślicie o tych przepisach? Wyraźcie swoją opinię!

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak usunąć plamy z trawy?

Patrząc na dzieci bawiące się w ogrodzie czy grające w piłkę na boisku, wzdychamy czasem – ile znów będzie prania! Kolana i siedzenia spodni nieuchronnie otrzymają sporą dawkę chlorofilu i innych roślinnych barwników. Jednak nie oznacza to wcale, że ubrania będą nieodwracalnie zniszczone. Wystarczy zastosować odpowiednie metody odplamiania.

Jak wypełnić PIT-4?

PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. Ustawa o PIT mówi, że płatnicy (z wykluczeniem zakładów pracy chronionej) przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek Urzędu Skarbowego.

Zobacz też

Okrągła twarz – makijaż. Jak malować?

Przy makijażu twarzy okrągłej powinnyśmy skupić się szczególnie na jej wyszczupleniu. W tym celu będziemy przyciemniać jej boczne partie, tak aby uzyskać złudzenie twarzy w kształcie owalu.

Liofilizowane owoce i warzywa – dawka witamin przez cały rok

Z pewnością każdy z nas uwielbia spożywać świeże owoce. Dostarczenie naszemu organizmowi bomby witaminowej niezwykle skutecznie wzmacnia. Niestety, sezon...

Jak udekorować domek ogrodowy, gdy ma się ograniczony budżet?

Każdy z nas marzy o tym, aby jego miejsce odpoczynku było wygodne i przytulne. Jednak równie ważne jest to,...

Może Cię zainteresuje: