Ubezpieczyć można wyposażenie mieszkania, domu czy domku mieszkalnego. Może to zrobić jedynie osoba posiadająca prawo własności do nieruchomości. Ubezpieczającym może być też najemca czy posiadający spółdzielcze prawa do lokalu. W każdym z wymienionych przypadków należy posiadać dokument, potwierdzający prawo własności czy najmu.

Najczęściej polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Oprócz tego na rynku są dostępne opcje krótkoterminowe. Jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia, to jest ona uzależniona od wielu czynników. Zależy od wartości ubezpieczonych przedmiotów, znajdujących się w lokalu. Znaczenie może także mieć sposób zabezpieczenia domu (np. drzwi antywłamaniowe, system alarmowy czy zamontowane kraty).

Polisy najczęściej obejmują ochroną sprzęt komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, urządzenia domowe, przedmioty ze srebra, złota i platyny, papiery wartościowe, antyki, dzieła sztuki, biżuterię, monety, dywany itp. Należy pamiętać, że nie ma możliwości odzyskania pełnej wartości za zniszczone czy utracone przedmioty. Każda z grup ubezpieczonych przedmiotów posiada procentową wartość odszkodowania, które może być wypłacona ubezpieczonemu. Odszkodowanie za stracony sprzęt można uzyskać, gdy doszło do takich zdarzeń losowych jak pożar, kradzież z włamaniem, huragan, zalanie wodą, rabunek, eksplozja, lawina czy huragan.

Zanim wybierzemy się do firmy ubezpieczeniowej warto dobrze przygotować się do tego spotkania. W przypadku cennych przedmiotów takich jak dzieła sztuki czy antyki wyceny ich wartości powinien dokonać rzeczoznawca. Przydają się także faktury, dokumentujące zakup np. sprzętu komputerowego czy audiowizualnego. Przy ustalaniu wysokości polisy przydaje się także dokumentacja fotograficzna.

Należy pamiętać o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Szczególną uwagę warto zwrócić na wyłączenia, czyli te sytuacje, które mogą utrudnić lub uniemożliwić otrzymanie pełnego odszkodowania.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here