– kursy wychowawcy kolonijnego mogą być organizowane przez kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, które uzyskały zgodę kuratora oświaty. Miejscami, gdzie najczęściej odbywają się zajęcia są siedziby biur turystycznych, szkoły, uczelnie wyższe oraz wynajmowane na ten cel sale;

– osoba zainteresowana udziałem w kursie wychowawcy kolonijnego powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać średnie wykształcenie. Zdarza się również, że organizator żąda dołączania oświadczenia o niekaralności. Największą grupą, która uczestniczy w tym kursie są studenci oraz uczniowie szkół średnich;

– zajęcia trwają zazwyczaj klika dni (często w weekendy) i odbywają się w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. W czasie trwania kursu słuchacze zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w placówce wypoczynku, planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, obowiązki wychowawcy grupy, wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie-użyteczne oraz bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników kolonii. Mają one formę wykładów oraz ćwiczeń. Kurs kończy się egzaminem oraz wykonaniem pracy zaliczeniowej;

– kursu wychowawcy kolonijnego nie muszą posiadać, m. in. nauczyciele (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu z macierzystej szkoły), studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia (wymagany wpis do indeksu o uzupełniającym przeszkoleniu w zakresie organizacji i bezpiecznego pobytu dzieci na koloniach), słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie, przewodnicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy PTTK, trenerzy i instruktorzy sportowi.

Czy byliście kiedyś na takim kursie? Czego się tam nauczyliście, co przydaje Wam się najbardziej? Dajcie znać!

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułFinal Fantasy Tactics – jak zdobyć Javelin?
Następny artykułSpyro the Dragon – jak z miejsca wskoczyć na wyższą półkę skalną?

Małgorzata Łyczak - absolwentka politologii Uniwersytetu Opolskiego. Interesuje się dobrą literaturą (szczególnie reportażem), turystyką, polityką, teorią interpretacjonizmu, zarządzaniem projektami oraz zagadnieniami, związanymi z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.


Nasz specjalista pisze o sobie:

Jestem osobą, która lubi się uczyć i poszerzać swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości. W dobie XXI wieku pojawiło się wiele nowych możliwości oraz narzędzi, dzięki którym z powodzeniem można się uczyć. Wydaje mi się, że niezwykle ważne jest to, w jaki sposób przekazuje się wiedzę. Powinno się to robić w sposób ciekawy, jasny i przejrzysty, z wykorzystywaniem aktywnych metod.

Cieszę się każdą chwilą mojego życia, ponieważ z każdą nową informacją wzrasta we mnie poczucie jego wyjątkowości oraz niepowtarzalności.

Lubię poznawać nowych ludzi, piękne miejsce i ... klasztory cysterskie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here