Edukacja Kształcenie specjalne – dla kogo?

Kształcenie specjalne – dla kogo?

-

Dokumentem umożliwiającym naukę w szkole specjalnej jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej zawierające określony stopień niepełnosprawności intelektualnej oraz wskazanie zalecanej formy edukacji specjalnej. Na wniosek rodziców dziecko przyjmowane jest do szkoły specjalnej ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli dana gmina czy powiat nie prowadzą tego typu szkoły, starosta kieruje ucznia do najbliższego powiatu. Tam przyjęcie nie może zostać odmówione.

Naukę w szkole specjalnej pobierają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną co najmniej w stopniu lekkim. Orzeczenie może dotyczyć również niepełnosprawności tzw. sprzężonych, czyli takich, w których niepełnosprawność intelektualna towarzyszy innym, na przykład ruchowej, wzrokowej, słuchowej, czy wreszcie autyzmu. O ile uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim dosyć chętnie przyjmowani są w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, o tyle głębsze stopnie niepełnosprawności to uniemożliwiają.

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” wydawane jest zazwyczaj na dany rok szkolny lub etap edukacyjny (na przykład etap przedszkolny, I etap – klasy 1-3, II etap – klasy 4-6, etap gimnazjalny). Rzadziej wydaje się orzeczenia na czas nieokreślony. Na każdym etapie edukacyjnym, przy uwzględnieniu wymogów formalnych, nauka może zostać wydłużona o kolejny rok szkolny. W takiej sytuacji dodatkowy rok edukacji ma pozwolić opanować określone umiejętności niezbędne w nauce w klasie wyższej. Uczeń nie podlega wtedy klasyfikacji, to znaczy nie otrzymuje świadectwa na ukończenie roku szkolnego – dostanie je po zakończeniu wydłużenia etapu.

Dla każdego ucznia opracowywany jest zindywidualizowany program edukacyjny uwzględniający realizację treści programowych w oparciu o możliwości psychofizyczne. Obowiązkiem szkoły jest ponadto prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. Ideą tych zajęć jest kompensacja słabych stron dziecka, praca nad brakami i nad kształtowaniem nowych umiejętności, a także wzmacnianie mocnych stron ucznia. Często mają one charakter oddziaływań wyrównawczych, a praca „jeden na jeden” (nauczyciel przydzielony uczniowi) wzmacnia ich indywidualny charakter i podejście do dziecka.

Obowiązkiem gminy jest natomiast organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych do najbliższej placówki kształcącej albo zwrot kosztów własnych opiekuna, jeśli dowóz zapewniają rodzice dziecka.

Szkoły specjalne czy szkoły z oddziałami integracyjnymi? Jakiego systemu jesteście zwolennikami?

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska – pedagog szkolny, trener szybkiego czytania oraz – przez pewien czas – nauczyciel wspierający w integracyjnym oddziale zerowym. Dodatkowo ukończyła studia z zakresu edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej. Współpracowała z jednym z serwisów edukacyjnych, pisząc artykuły dla rodziców oraz tworząc karty pracy dla maluchów i uczniów.

Nasz specjalista pisze o sobie:

Od zawsze lubiłam pomagać. Czynnie angażowałam się w działania woluntarystyczne, zwłaszcza w  pomoc rodzinom z problemem alkoholowym. Po studiach rozpoczęłam pracę w szkole i tak zostało do dziś. Obecnie pracuję w szkole z oddziałami integracyjnymi, co jest dodatkowym wyzwaniem dla pedagoga. Lubię to, co robię, ale jednocześnie szukam nowych wyzwań. Jako trener szybkiego czytania poszerzam możliwości ludzkiego mózgu, a pisząc artykuły w serwisach, dzielę się tym, co wiem.

Odskocznią od życia zawodowego są dla mnie książki oraz zacisze domowe, zapach namiętnie pieczonych ciast i aromat świeżo zaparzonej kawy. No i rozmowy przy stole – o marzeniach, pragnieniach i nadziejach.

Od kilku miesięcy odnajduję szczęście w macierzyństwie, w odkrywaniu świata przez cudowną małą istotkę. Życie nabiera  innej jakości, już nie trzeba tak się śpieszyć...

Pisanie jest dla mnie pasją, zamykaniem w słowa własnych doświadczeń, wiedzy i myśli. Jest spotkaniem z czytelnikami, ale też z samą sobą...

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Urządź swoje wnętrze i… śpij spokojnie. Dobre łóżko to podstawa!

Wybierając łóżko zazwyczaj mamy na uwadze to, by pasowało...

Zwyrodnienie stawów – czynniki ryzyka

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest bardzo powszechnym problemem w społeczeństwie. Uważa się, że stanowi ona drugą, co do częstości przyczynę bólu w obrębie układu ruchu u ludzi. Kiedy może się rozwinąć choroba zwyrodnieniowa stawów?

Zobacz też

Zabytki sztuki romańskiej w Polsce

W Polsce sztuka romańska rozwijała się od X-XIII wieku. Do naszych czasów przetrwały zabytki, które reprezentują ten tak charakterystyczny styl architektoniczny. Większość z nich to obiekty sakralne (kościoły, opactwa, rotundy). Należy dodać, ze należą one do jednych z najcenniejszych obiektów sztuki materialnej. Najwięcej romańskich zabytków można zobaczyć na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce.

Czy wywoływanie zdjęć przez internet jest bezpieczne? Wyjaśniamy

Wiele słyszy się o próbach wyłudzenia danych czy pieniędzy w internecie. Dziennikarze, eksperci, a nawet influencerzy przestrzegają przed publikowaniem...

Jak nosić pierścionki? Krótki poradnik

Styl biżuterii i sposób jej noszenia ciągle się zmieniają wraz ze zmieniającymi się trendami. Obecnie bardzo popularne stały się...

Może Cię zainteresuje: