Finanse osobiste Zasady przyznawania rent

Zasady przyznawania rent

-

Rentę można najprościej zdefiniować jako świadczenie pieniężne usankcjonowane czasową lub stałą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej, wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. W zależności od zaistniałych okoliczności obywatel polski może ubiegać się o następujące rodzaje rent.

Renta z tytułu niezdolności do pracy czyli tzw. renta inwalidzka

Prawo do renty inwalidzkiej przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

– jest niezdolny do pracy;

– ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

– niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Otrzymanie renty inwalidzkiej uzależnione jest od osiągnięcia wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, którego wymiar zależy od wieku osoby, w którym powstała niezdolność do pracy, jest to:

– 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

– 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

– 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

– 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

– 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy ogranicza się tylko do wykonywania dotychczasowego zawodu, istnieje możliwość otrzymania renty szkoleniowej na okres 6 miesięcy, której przyznanie wiąże się ze skierowaniem do powiatowego urzędu pracy w celu odbycia szkoleń przygotowujących do zdobycia nowego zawodu.

Renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Do osób uprawnionych do renty rodzinnej należą; dzieci, wnuki i rodzeństwo, wdowa, wdowiec, rodzice.

Renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

– jest pełnoletnia oraz;

– jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

– przed ukończeniem 18. roku życia albo;

– w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo;

– w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Otwarty Fundusz Inwestycyjny – informacje

Otwarte Fundusze Inwestycyjne funkcjonują na mocy ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546). Artykuł 14 ustęp 3 wspomnianego aktu prawnego wymienia dwie formy tego typu instytucji w postaci: funduszu otwartego (FIO) oraz specjalistycznego funduszu otwartego (SFIO). Warto nadmienić, że pod względem prawnym SFIO stanowi konstrukcje bardzo zbliżoną do konwencjonalnego funduszu otwartego. Wspomniane podobieństwo przejawia się tym, że katalog odrębnych przepisów dla SFIO liczy sobie tylko kilka pozycji (artykuły od 112 do 116). We wszystkich pozostałych kwestiach zastosowanie znajdują bowiem regulacje znajdujące się w rozdziale pod tytułem fundusze inwestycyjne otwarte (artykuły od 82 do 111).

Podatek za pracę za granicą

Pytanie to pojawia się ilekroć ktoś emigruje z Polski lub postanawia wyjechać tam na krótki czas w celach zarobkowych. Prawnie ta kwestia ewoluuje i Polacy z roku na rok są w coraz lepszej sytuacji, dzięki czemu mogą w bardzo wielu przypadkach płacić podatek już tylko w jednym państwie.

Zobacz też

Co to jest mikrodermabrazja?

Niezależnie od wieku, w jakim się znajdujemy, nasza cera potrafi nam przysporzyć problemów. Najpierw zmagamy się z trądzikiem, mamy kompleksy związane z obecnymi na naszej twarzy piegami, później martwimy się o utratę elastyczności naszej skóry i powstawania zmarszczek. Stosujemy coraz to bardziej zaawansowane kremy, opracowane przez naukowców na bieżąco stosujących nowe odkrycia w dziedzinach medycyny czy chemii. Dowiadujemy się na temat nowszych technik pielęgnacji naszej cery. Przedstawmy jedną z nich: mikrodermabrazja – co to takiego?

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Jaką sukienkę na lato wybrać?

Odpowiednio wybrana sukienka na lato to idealny strój dla pań. Nie dość, że wyglądają w nich bardzo kobieco, to...

Może Cię zainteresuje: