Firma Jak profesjonalnie prowadzić zebranie w firmie?

Jak profesjonalnie prowadzić zebranie w firmie?

-

Zadaniem facylitatora jest kierowanie spotkaniem w taki sposób, żeby potencjał pracującej grupy został maksymalnie wykorzystany. Działania te mają sprzyjać koncentracji na przedmiocie zebrania, wspomaganiu procesu grupowego, trosce o szacunek w relacjach i dla wypowiedzi poszczególnych osób oraz umożliwiać udział i zachęcać do dyskusji wszystkich członków zespołu. Facylitator powinien być obiektywny i budzić zaufanie grupy.

Ważnym etapem w prowadzeniu zebrania jest jego początek, gdy uczestników informuje się o regułach, jakie będą obowiązywały oraz o rolach, które zostały wyznaczone, w tym wyjaśnienie, na czym polega facylitacja. Warto powiedzieć zebranym, że obecność facylitatora umożliwia głębsze skupienie na tematyce narady, poprzez skierowanie zadań związanych z dbałością o procedury na jego osobę. Takie postępowanie sprzyja występowaniu synergii grupowej, czyli efektu zwiększenia wartości sumy doświadczeń poszczególnych członków zespołu.

Jak zwalczyć „syndrom wielogłowego zwierzęcia”, który sprawia, że grupa ma problemy z równoczesną koncentracją na sednie problemu, że jej działania i myśli rozmijają się? W takich sytuacjach warto poprosić zespół o zatrzymanie się na chwilę, by wyjaśnić mu dokładnie czym i w jaki sposób powinni się teraz zajmować, zgodnie z ustalonym planem spotkania. Najczęściej wystarczy samo określenie „co teraz będziemy omawiać”, rzadko zachodzi potrzeba zastosowania drugiego kroku – opisu procesu „jak”.

Uwaga!

Jeśli prowadzenie zebrania w ustrukturyzowany i interaktywny sposób jest dla danej grupy nowością, a nie dysponuje ona żadnym gotowym planem działania, można taki „porządek obrad” ustalić wspólnie, angażując w jego tworzenie wszystkich uczestników. Jest to wartościowa metoda, która sprawdza się podczas wielu zebrań. Jej dodatkowym walorem jest odgórne wytrącenie broni osobom, które mogłyby sabotować przebieg prac, nie czując się odpowiedzialne za tok spotkania.

Facylitator powinien dbać o odpowiednie tempo działania zespołu. Musi uważnie monitorować tok pracy, by umiejętnie wychwycić momenty, w których należy przyspieszyć lub zwolnić. Czasem zdarza się, że narada utknie w martwym punkcie lub zbyt szybko przeskoczono pomiędzy kolejnymi zagadnieniami, nie dając czasu na rozważnie ważnych kwestii. Wtedy wkracza facylitator i odpowiednio kieruje działaniem grupy, zwraca jej uwagę na zaistniały problem. Musi też zadbać o odpowiednie podsumowanie całości prac i zebranie wszystkich wniosków.

Prowadziliście kiedyś zebranie w firmie? Jak Wam poszło?

Katarzyna Aleksandrzak

Katarzyna Aleksandrzak – absolwentka psychologii specjalizująca się w psychoedukacji i szkoleniach metodami aktywnymi. Prócz licznych staży, doświadczenie zdobywała podczas treningów superwizowanych w szkole trenerów Grupa TROP. Autorka scenariuszy szkoleniowych.

Nasz specjalista pisze o sobie:

Kilka lat temu ukończyłam studia z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Psychologia odkąd pamiętam była moją pasją i z tą myślą wybierałam kierunek kształcenia. Zarówno uczelnia, jak i praca na stażach, praktykach, a później zawodowa, pozwoliły mi odkryć znacznie więcej zastosowań znajomości tej dziedziny nauki niż się spodziewałam. Najciekawsze jest dla mnie łączenie jej z nowoczesnymi technologiami, wykorzystaniem w marketingu z naciskiem na jego internetową formę czy też w e-learningu i szeroko pojętym zarządzaniu.

Interesuję się także metodyką szkoleń, ukończyłam specjalizację z psychoedukacji metodami aktywnymi. Swoją przyszłość zawodową łączę z pracą trenera kompetencji miękkich. Zawsze lubiłam też pracę z tekstami, co pozwala mi od wielu lat wykonywać zawody, w których umiejętność sprawnego posługiwania się słowem pisanym jest niezbędna. Żeby ponieść swoje zdolności w tym zakresie odbyłam studia podyplomowe o specjalizacji Edytorstwo Współczesne, na kierunku Edytorstwa i Krytyki Tekstu Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

Prywatnie jestem mamą bliźniaczek i większość mojego wolnego czasu spędzam ze swoimi dziećmi. Pozostałe chwile uwielbiam poświęcać na czytanie – literatura to moja największa pasja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jaki jest czas oczekiwania na kredyt hipoteczny?

Wiele osób, które oczekują na rozpatrzenie wniosku kredytowego daje wyraz swemu rozczarowaniu na różnych forach internetowych. Powodem ich frustracji jest długi okres oczekiwania na rozpatrzenie decyzji kredytowej. Trudno się dziwić emocjom klientów, ponieważ kredyt hipoteczny dla większości z nich odgrywa niebagatelne znaczenie ze względu na wysokość zaciąganego zobowiązania oraz plany osobiste. Nerwowość niektórych kredytobiorców może być również spowodowana faktem, iż zawarli oni umowę przedwstępną, która przewiduje finalizacje transakcji w określonym czasie.

Formy odbioru wynagrodzenia za pracę

Jak wynika z punktu 5 art. 94 Kodeksu pracy jednym z podstawowych i najważniejszych obowiązków pracodawcy jest terminowa oraz prawidłowo dokonywana wypłata wynagrodzenia. Wypłacanie wynagrodzenia powinno odbywać się w określonym miejscu; stałym, ustalonym z góry terminie i czasie ustalonym w układzie zbiorowym pracy lub przepisach wewnątrzzakładowych np. w regulaminie pracy (art. 86.).

Zobacz też

Lytebox – co to jest, jak działa?

Lytebox jest napisany na podstawie klasy lightbox, która już od dawna wykorzystywana jest z powodzeniem w Internecie. Została ona jednak usprawniona – i tak powstał lytebox.

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Mocna latarka – 5 dowodów na to, że musisz ją mieć!

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły nowoczesne mocne latarki LED. Co jasne, najpierw trafiły one do różnego rodzaju służb...

Może Cię zainteresuje: