Most recent articles by:

Katarzyna Aleksandrzak

Katarzyna Aleksandrzak – absolwentka psychologii specjalizująca się w psychoedukacji i szkoleniach metodami aktywnymi. Prócz licznych staży, doświadczenie zdobywała podczas treningów superwizowanych w szkole trenerów Grupa TROP. Autorka scenariuszy szkoleniowych.

Nasz specjalista pisze o sobie:

Kilka lat temu ukończyłam studia z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Psychologia odkąd pamiętam była moją pasją i z tą myślą wybierałam kierunek kształcenia. Zarówno uczelnia, jak i praca na stażach, praktykach, a później zawodowa, pozwoliły mi odkryć znacznie więcej zastosowań znajomości tej dziedziny nauki niż się spodziewałam. Najciekawsze jest dla mnie łączenie jej z nowoczesnymi technologiami, wykorzystaniem w marketingu z naciskiem na jego internetową formę czy też w e-learningu i szeroko pojętym zarządzaniu.

Interesuję się także metodyką szkoleń, ukończyłam specjalizację z psychoedukacji metodami aktywnymi. Swoją przyszłość zawodową łączę z pracą trenera kompetencji miękkich. Zawsze lubiłam też pracę z tekstami, co pozwala mi od wielu lat wykonywać zawody, w których umiejętność sprawnego posługiwania się słowem pisanym jest niezbędna. Żeby ponieść swoje zdolności w tym zakresie odbyłam studia podyplomowe o specjalizacji Edytorstwo Współczesne, na kierunku Edytorstwa i Krytyki Tekstu Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

Prywatnie jestem mamą bliźniaczek i większość mojego wolnego czasu spędzam ze swoimi dziećmi. Pozostałe chwile uwielbiam poświęcać na czytanie – literatura to moja największa pasja.

- Advertisement -

Jak profesjonalnie prowadzić zebranie w firmie?

Prowadzenie zebrań w firmach odbywa się na różnych zasadach. Czasem są to spotkania zespołów projektowych i wtedy najczęściej to koordynator dba o przebieg prac. Niekiedy zebrania polegają na zdawaniu relacji i sprawozdań z różnych działań pracowników osobom nadzorującym - przełożonym. Niezależnie od formy, jaką przybiera narada, dobrze kiedy nad jej tokiem czuwa osoba wyznaczona do roli facylitatora.

Kreowanie wizerunku osoby – trenera/ szkoleniowca

Nikogo nie trzeba przekonywać, że wizerunek spójny z wykonywaną pracą jest elementem znaczącym dla osiągnięcia sukcesu. Zaniedbana stylistka, otyły dietetyk, dentysta z brzydkimi zębami czy sprzedawca ekskluzywnych aut w tanim garniturze i przepoconej koszuli mają raczej niewielkie szanse na pozyskanie zaufania klienta. W podobnej sytuacji są osoby zajmujące się szkoleniem. Dla nich wizerunek jest jednym z narzędzi pracy, sprawia, że może być im łatwiej lub trudniej przekonać uczestników wartości wiedzy, jaką mają do przekazania.

Ćwiczenia z metafor – co to jest, na czym polega?

Metaforyzowanie to jedna z metod twórczego myślenia. Pomaga wyrazić to, co często trudne do przekazania wprost, może być przyczynkiem do głębszych rozmyślań nad utartymi schematami, próbą odnalezienia nowych znaczeń, innych rozumień problemu, zmiany w perspektywie postrzegania różnych zagadnień. Jest to narzędzie bardzo przydatne w pracy szkoleniowca, nauczyciela, coacha, psychoterapeuty, ale też w życiu każdego człowieka.

Szkolenie z rozumienia emocji – czy warto?

Emocje są obecne w życiu każdego człowieka. Jedni z nas radzą sobie z nimi lepiej, inni gorzej. Takie sformułowania są banalne, chociaż problemy związane z rozumieniem swoich emocji, są kłopotem wcale nie drobnym. Wiele osób zmaga się z panowaniem nad swoimi lękami i agresją. Ludzie często cierpią wielki ból żalu i nieokiełznanych wybuchów złości. Często mają problemy z nazywaniem swoich uczuć, jeszcze częściej z otwartym mówieniem o nich. Relacje z otoczeniem są zaburzone, bo brak rozumienia i kontroli własnych emocji sprzyja konfliktom i nieporozumieniom. Wszystko to sprawia, że dogłębne poznanie swoich emocji jest często poszukiwaną ścieżką, na którą wkroczenie ma podnieść komfort i jakość życia człowieka.

Szkolenia EFS – co to, jak aplikować?

Szkolenia EFS są obecnie bardzo popularne i stanowią świetne źródło możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji, przy niewielkim lub zerowym nakładzie finansowym. Działania Europejskiego Funduszu Społecznego mają na celu poszerzenie dostępu do wiedzy i umożliwienie korzystania z różnorodnej edukacji wszystkim tym, którzy mają taką potrzebę. Udział Unii w finansowaniu szkoleń zmierza do wyrównania szans mieszkańców regionów gorzej prosperujących od pozostałych, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych. Jednocześnie odpowiada na wymagania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i wymagań kierowanych wobec osób już zatrudnionych w kontekście uzupełniania lub zmiany swoich kwalifikacji.

Szkolenia jakościowe – co to?

Szkolenia jakościowe to takie, podczas których pracuje się nad dostarczaniem wiedzy i umiejętności związanych z działaniem według różnorodnych norm i standardów. Ogólnie, pojęcie jakości odnosi się do takiej organizacji pracy, produkcji i całości zarządzania oraz działalności, która ma prowadzić do efektów zgodnych z pewnym wzorcem. Normy jakościowe zaczęły pojawiać się w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Jakie narzędzia do tworzenia kursów?

Oferta narzędzi do tworzenia kursów jest bardzo obszerna. Wiele firm proponuje gotowe rozwiązania, takie jak na przykład prosty w obsłudze WBTExpress 4system. Jednak równie duże bogactwo propozycji możemy znaleźć w bezpłatnych programach, dostępnych w internecie. Służą one różnym aspektom tworzenia kursów, od tworzenia prezentacji, poprzez ich nagrywanie, tworzenie testów czy quizów oraz całej masy innych możliwości.

Jak określić potrzeby szkoleniowe?

Analiza potrzeb szkoleniowych jest podstawowym etapem cyklu szkoleniowego. Ma swoje miejsce zarówno w odniesieniu do szkoleń zamkniętych, jak i w pewnym stopniu do otwartych. W przypadku tych drugich jest nazywana analizą marketingową, ze względu na podmiot badania, który stanowi rynek i fakt, że nie jest ona bezpośrednim elementem cyklu, a raczej jego katalizatorem. Zdiagnozowanie określonej potrzeby szkoleniowej na rynku staje się niejako bodźcem inicjującym rozpoczęcie cyklu. Inaczej jest w procesie planowania szkoleń zamkniętych. Tu analiza potrzeb szkoleniowych stanowi bezpośredni początek procesu szkoleniowego. Jak wykonać analizę potrzeb szkoleniowych? Na jakie pytania poszukujemy odpowiedzi?

Must read

Jak wyposażyć serwis sprzątający?

Coraz więcej osób myśli o działalności gospodarczej związanej z...
- Advertisement -