Most recent articles by:

Katarzyna Aleksandrzak

Katarzyna Aleksandrzak – absolwentka psychologii specjalizująca się w psychoedukacji i szkoleniach metodami aktywnymi. Prócz licznych staży, doświadczenie zdobywała podczas treningów superwizowanych w szkole trenerów Grupa TROP. Autorka scenariuszy szkoleniowych.

Nasz specjalista pisze o sobie:

Kilka lat temu ukończyłam studia z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Psychologia odkąd pamiętam była moją pasją i z tą myślą wybierałam kierunek kształcenia. Zarówno uczelnia, jak i praca na stażach, praktykach, a później zawodowa, pozwoliły mi odkryć znacznie więcej zastosowań znajomości tej dziedziny nauki niż się spodziewałam. Najciekawsze jest dla mnie łączenie jej z nowoczesnymi technologiami, wykorzystaniem w marketingu z naciskiem na jego internetową formę czy też w e-learningu i szeroko pojętym zarządzaniu.

Interesuję się także metodyką szkoleń, ukończyłam specjalizację z psychoedukacji metodami aktywnymi. Swoją przyszłość zawodową łączę z pracą trenera kompetencji miękkich. Zawsze lubiłam też pracę z tekstami, co pozwala mi od wielu lat wykonywać zawody, w których umiejętność sprawnego posługiwania się słowem pisanym jest niezbędna. Żeby ponieść swoje zdolności w tym zakresie odbyłam studia podyplomowe o specjalizacji Edytorstwo Współczesne, na kierunku Edytorstwa i Krytyki Tekstu Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

Prywatnie jestem mamą bliźniaczek i większość mojego wolnego czasu spędzam ze swoimi dziećmi. Pozostałe chwile uwielbiam poświęcać na czytanie – literatura to moja największa pasja.

- Advertisement -

Fundraising – co to jest, na czym polega? Szkolenia z fundraisingu

Fundraising polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania statutowych celów organizacji, zdobywania dla niej usług i przedmiotów o charakterze bezzwrotnym. Oznacza to otrzymywanie tych dóbr od tzw. darczyńców, donatorów. Jest to szczególnie ważny aspekt działalności organizacji pozarządowych i kulturalnych, dla których kłopoty finansowe stanowią szarą rzeczywistość. W odpowiedzi na tą problematykę ukonstytuował i spopularyzował się zawód fundraisera, czyli osoby profesjonalnie zajmującej się pozyskiwaniem potrzebnych środków. Szkolenia z fundraisingu obejmują więc szeroki zakres zagadnień związanych z tymi działaniami.

Komunikacja wewnętrzna – co to jest?

Komunikację wewnętrzną określa się jako jeden z elementów budowania wizerunku organizacji, czyli inaczej mówiąc public relations. Jest to komunikacja skierowana „do wewnątrz” firmy, obejmująca całe bogactwo relacji między wszystkimi członkami organizacji, na wszystkich jej szczeblach. By mówić o efektywnej komunikacji trzeba uwzględnić jej dwustronną funkcję. Komunikacja działa od-do, nie powinna więc przebiegać jedynie w schemacie zarząd - pracownicy. Musi też zakładać możliwość kontaktu w przeciwnym kierunku. Komunikacja wewnętrzna jest szczególnie istotna w dużych firmach oraz w tych, które mają charakter internetowy lub składają się z wielu oddalonych od siebie oddziałów. Nie oznacza to jednak, że w mniejszych przedsiębiorstwach nie należy się jej odpowiednia uwaga. Takie podejście jest błędne i zostało zanegowane już jakiś czas temu.

Rozwój, szkolenie umiejętności przywódczych

Szkolenia dla przywódców biznesowych przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy w swojej pracy pełnią role zarządzających ludźmi. Kadra kierownicza, menedżerowie różnych szczebli, liderzy, koordynatorzy projektów czy osoby zajmujące się coachingiem stanowią grupę docelową takich zajęć. Jak szkolić przywódców? Czego powinni się oni nauczyć, jakie praktyczne umiejętności muszą posiąść, by swoje zadania realizować efektywnie lub jeszcze bardziej skutecznie?

Szkolenia z zakresu reklamy – jak wyglądają?

Reklama stanowi jeden z elementów marketingu, choć często bywa z nim utożsamiania. Jest to błąd dużego uogólnienia, prowadzący do kłopotów ze zrozumieniem, czego dokładnie można oczekiwać od kursów, szkoleń czy studiów dotyczących reklamy. Poszukując spójnego wyjaśnienia „czym jest reklama?” napotkamy bardzo wiele rozmaitych definicji, co wynika z różnorodności samej reklamy. Reklama stanowi jeden z elementów promocji, obok takich działań jak merchandising czy public relations. Ma charakter komunikacyjny, jednak nie należy tego traktować na równi z rzetelną informacją. Jej celem jest wypromowanie marki, znaku towarowego czy produktu, stworzenie pewnego obrazu oferowanego przedmiotu, a nie zapoznanie konsumenta z rzeczywistymi cechami towaru. Chodzi o to, by jak najskuteczniej sprzedać.

Szkolenia z komunikacji wewnętrznej – na czym polegają?

Komunikacja wewnętrzna w firmie to segment działań z zakresu public relations. Dbałość o efektywny system komunikacji wewnętrznej jest jednym z elementów budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa warto wprowadzić odpowiednie techniki komunikacyjne, tym bardziej, że mają one również pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników. Klarowność misji firmy, jej aktualnej strategii, poszczególnych działań istotnych z punktu widzenia pracownika i łatwy dostęp do rzetelnych informacji na te tematy wpływają na postrzeganie organizacji, jako bardziej przyjaznej oraz liczącej się ze zdaniem kadr.

Executive coaching – definicja, na czym polega?

Executive coaching to odmiana coachingu dedykowanego najwyższej kadrze menedżerskiej. Polega na pracy z osobami, które osiągnęły już znaczący sukces w zarządzaniu i są profesjonalistami. Stanowi alternatywę dla szkoleń, które poruszając bardziej ogólne problemy dotyczące szerszych grup pracowników, nie są już w stanie wiele zaoferować przedstawicielom top managementu. Specyfika executive coachingu opiera się na jego indywidualnym podejściu do każdego klienta, pełnym „szyciu na miarę” zgodnie z jego potrzebami.

Kursy językowe – e-learning

Szkolenia e-learningowe spotykają się z coraz większym zainteresowaniem, zarówno ze strony szkoleniowców, jak i kursantów. Wynika to między innymi z ciągłej potrzeby poszerzania i szlifowania swoich kompetencji, przy jednoczesnym chronicznym braku czasu, na który narzeka wiele osób. Metody e-learningowe czy blended learningowe pozwalają na ograniczenie czasu spędzanego na dojazdach na zajęcia, co przy obecnym natężeniu ruchu w dużych miastach jest bardzo cennym atutem.

Outsourcing – co to jest?

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.” - to popularna sentencja wypowiedziana przez Henrego Forda, amerykańskiego przedsiębiorcę z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, znanego każdemu studentowi zarządzania na świecie. W prosty sposób oddaje ona istotę stosowania outsourcingu - instrumentu zarządzania, służącego przekazywaniu wybranych kompetencji niezbędnych organizacji, do podmiotów zewnętrznych. Samo słowo outsourcing jest zlepkiem dwóch angielskich wyrazów - outside (zewnętrzny) i resource (zasoby).

Must read

Zalety nowoczesnego cateringu dietetycznego

Usługi gastronomiczne wchodzą w naszym kraju na coraz wyższy...

Zestaw zabawek dla małego kolekcjonera

Super Zings 4 zestaw to zabawka dla kolekcjonera, która...
- Advertisement -